Categories
Blog

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง-เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย

ดอยตุง เชียงราย คือ เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์อยู่เสมอ สำหรับพื้นที่ อยู่สูงที่สุดของประเทศไทย โอบล้อมไปด้วยขุนเขา และ สายหมอก ซึ่งไม่ว่าจะไปเช็คอินเมื่อไหร่ ก็มีหลายคนแอบอิจฉา

ถ้าใครยังไม่มีแผนในใจ เราขอแนะนำที่นี่เลย ที่ดอยตุง โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งมีสถานที่ และ ประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆมากมาย รอให้ได้ไปสัมผัส แบบเที่ยววันเดียว คงไม่เต็มอิ่ม

เริ่มจากการกราบสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จย่า ณ “พระตำหนักดอยตุง” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ สันเขาของเทือกดอย นางนอน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2531 ถือเป็นบ้านหลักแรกของสมเด็จย่า

สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ เน้นความเรียบง่าย เป็นพระตำหนักสองชั้น และ ชั้นลอย ชั้นบนแยกเป็นสี่ส่วน แต่เชื่อมต่อกัน เป็นอาคารหลังเดียว มีกาแล และ ไม้แกะสลักเป็นเชิงชาย ลายเมฆไหล

ที่อ่อนช้อยโดยรอบ เป็นสถาปัตยกรรม ผสมผสานระหว่าง บ้านปีกไม้ ศิลปะล้านนา กับชาเลต์แบบ Swiss Chalet พอถึงกลางท้องพระโรงต้องแหงนมองดูเพดานที่แกะสลัก เป็นกลุ่มดวงดาวในสุริยะจักรวาล

เรียงตามองศาในวันที่ 21 ตุลาคม 2443 ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ และ ฝังดวงไฟ ให้กำลังแสงตามขนาด ที่ได้สัดส่วนตามจริง โดยการคำนวณ ออกแบบ โดยสมาคมดาราศาสตร์ แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีห้องบรรทม และ ห้องทรงงานที่สื่อถึงความเรียบง่าย สมถะของพระองค์ ภายหลังการสวรรคตของสมเด็จย่า พระตำหนักยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และ เปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมได้ทุกวัน

สถานที่ภายในพระตำหนัก

ดอยตุง-เชียงราย-1

หอพระราชประวัติ

ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสุดของพระตำหนัก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ภายในแบ่งเป็นห้องต่างๆ แปดห้อง ดังนี้ ห้องแรก แผ่นดินไทยฟ้ามืด กล่าวถึงการเสด็จถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2539 ห้องที่ 2 ฉันจะเดินทางด้วยเรือลำนี้ แสดงถึงปรัชญาในการดำเนินพระชนม์ชีพ ที่ประกอบด้วยหลักเหตุผล และการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ห้องที่ 3 ภูมิธรรม ประมวลความสนพระทัย

ในหลักธรรมคำสั่งสอน ห้องที่ 4 หนึ่งศตวรรษ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และเฉลิมฉลองในวาระ 100 ปีแห่งการพระราชสมภพ เมื่อปี พ.ศ. 2443 ทั้งนี้ ทรงพระปรีชาชาญ ในการอภิบาลพระธิดา

พระโอรสที่ต่อมา ได้เถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็น พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ รวมทั้งทรงนำความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของพสกนิกร จนองค์การยูเนสโก ได้ประกาศพระนาม ในปฏิทินบุคคล

สำคัญของโลก ห้องที่ 5 เวลาเป็นของมีค่า กล่าวถึงงานฝีมือต่างๆ ของพระองค์ที่ใช้พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ห้องที่ 6 พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบทและการสาธารณสุขไทย ห้องที่ 7 พระผู้อภิบาล บรรยายถึง

ความเป็นพระผู้อภิบาลธรรมชาติ ห้องที่ 8 ดอยตุงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวถึงโครงการพัฒนาดอยตุงที่เป็นโครงการพัฒนาระยะยาว เน้นการ อนุรักษ์ธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน

พระตำหนักดอยตุง

ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกของสมเด็จย่า สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ที่เน้นความเรียบง่ายและการใช้ประโยชน์

มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนากับบ้านพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ ที่เพดานห้องโถงทำเป็นเพดานดาว

บริเวณด้านหลังพระตำหนักมีระเบียงยื่นออกไป เมื่อยืนที่ระเบียงจะเห็นทัศนียภาพของดอยตุงที่สวยงาม

เมื่อยืนที่ระเบียงจะเห็นทัศนียภาพของดอยตุงที่สวยงาม บริเวณขอบระเบียงมีกระบะปลูกไม้ดอกที่มีสีสันสวยงาม

พระตำหนักเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมตลอดทั้งปี โดยจะต้องมีมัคคุเทศก์ของพระตำหนักเป็นผู้นำเยี่ยมชม

ต้องแต่งการตามแบบที่กำหนด ภายในพระตำหนักห้ามถ่ายภาพ และ วีดีโอ เวลาทำการ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00 – 17.30 น.

สวนแม่ฟ้าหลวง หรือ สวนดอยตุง

เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 ไร่ อยู่ด้านหน้าของพระตำหนักดอยตุง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534

ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยสีสันพรรณไม้ได้อย่างสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดทั้งปี

กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัว งานประติมากรรมนี้ได้รับพระราชทานชื่อว่า “ความต่อเนื่อง”

นอกจากแปลงไม้ประทับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่ม จุดเด่นคือกล้วยไม้จำพวกรองเท้านารีชนิดต่างๆ ที่มีดอกสวยงาม

หากเดินเหนื่อย ที่นี่ยังมีร้านกาแฟไว้บริการซึ่งก็เป็นกาแฟที่ได้จากดอยตุงนี่เอง เวลาทำการ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 6.30 – 18.00 น.

หอแห่งแรงบันดาลใจ

ดอยตุง-เชียงราย-2

ซึ่งอยู่ติดกับสวนแม่ฟ้าหลวง ถ่ายทอดพระราชจริยวัตรสมเด็จย่า และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทำงานและมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทย

ผ่านนิทรรศการ 7 ห้อง ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวอันอบอุ่นของราชสกุลมหิดล เริ่มตั้งแต่สมเด็จย่าทรงเป็น “เด็กหญิงสังวาลย์” ที่ใฝ่ดีและแสวงหาโอกาส จนเป็น “คู่ชีวิตเจ้าฟ้า”

ที่ได้ซึบซับพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการทรงงานเพื่อแผ่นดินไทยและกลายเป็น “แม่ฟ้าหลวง” ของประชาชนชาวไทย ตลอดจนการสื่อพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ของ “พระมหากษัตริย์ของประชาชน”

สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

ตั้งอยู่ที่บนดอยช้างมูบ เหนือพระธาตุดอยตุงขึ้นไปตามถนนประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ใกล้กับชายแดนไทย – พม่า เป็นสวนที่รวมพันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์ไม้พื้นเมือง โดยเฉพาะกุหลาบพันปีจากหลายประเทศ นางพญาเสือโคร่ง กล้วยไม้พื้นเมือง

รองเท้านารี เป็นต้น ได้นำมาปลูกในสวนอย่างเป็นธรรมชาติ ท่ามกลางป่าสน มีเส้นทางเดินชมลัดเลาะตามไหล่เขา มีลานสำหรับพักผ่อน เพื่อชมวิวทิวทัศน์ได้รอบ ซึ่งสามารถมองเห็นประเทศเพื่อนบ้าน และแม่น้ำโขงได้ และจะยิ่งสวยงามมาก

ในช่วงที่ดอกซากุระเมืองไทย หรือ นางพญาเสือโคร่งบาน ในราวต้นเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ จนกลายเป็น สวนป่าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในบริเวณดอย มีพระสถูปช้างมูป เป็นเจดีย์ที่มีขนาดเล็ก และ ตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่

มีลักษณะเหมือนช้างหมอบอยู่ ยังมีต้นสน และ ต้นไม้ใหญ่ อายุนับร้อยปี ซึ่งขนย้าย ขึ้นมาปลูกไว้ เนื่องจากการสร้างถนน สายเชียงราย – แม่สาย ซึ่งใช้ปลูกเพื่ออนุรักษ์ดิน และ ต้นน้ำ เวลาทำการ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00 – 17.00 น.

หอฝิ่น

พิพิธภัณฑ์ “หอฝิ่น” ในดินแดนสามเหลี่ยมทองคำจุดที่ไทย ลาว และพม่า มาบรรจบกันเป็นที่ที่แม่น้ำรวกไหลมารวมกันกับแม่น้ำโขง ในพื้นที่นี้เองมีการปลูกฝิ่น ผลิตเฮโรอีน และ ลักลอบนำออกไปขาย

ภายในหอฝิ่นเป็นศูนย์นิทรรศการแบบ interative ผสมผสานกับแสง สี เสียงแสดงประวัติความเป็นมาของฝิ่นเมื่อสมัยที่มีการใช้กันอย่างถูกกฎหมาย ชมอุโมงค์ที่ดูลึกลับ

มืดสนิทที่ผ่านทะลุภูเขาด้วยความยาว 137 เมตร สะท้อนให้เห็นด้านมืดของฝิ่นจนกลายเป็นยาเสพติดที่เป็นปัญหาไปทั่วโลก จากนั้นเดินทางไปอำเภอเมืองเชียงราย อย่าลืมแวะชมสถาปัตยกรรม

วัตถุโบราณล้านนา และสักการะพระพร้าโต้ ในหอคำ ชื่นชมบรรยากาศภายใน “อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง” สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ได้นำความรู้ที่ได้นั้นกลับไปพัฒนาชุมชนต่อไป

ขอขอบคุณบทความแนะแนวการท่องเที่ยว โดย ufabet

เครดิต : https://ufabets5.com/

** อ่านบทความหาเงินเที่ยว >> https://ufabets5.com/contentandnews/