Categories
Blog

ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน คือ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว อยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะ ช่วงหน้าหนาว ที่นี่ เปรียบเสมือนเป็นจุดหมายปลายทางในฝัน ที่ไม่ว่าใคร ก็อยากไปเห็นด้วยตา ตัวเองสักครั้ง ภาพของสายหมอกบางๆ ที่ลอยอ้อยอิ่ง เหนือสายน้ำ

ท่ามกลางทิวสน สองใบ ถือเป็นทัศนียภาพ สวยงาม ที่เป็นเอกลักษณ์ จนได้รับสมญานามว่า “สวิตเซอร์แลนด์ แดนสามหมอก” แต่ก่อนจะเดินทางไปเที่ยวกัน เรามีเรื่องราวน่ารู้ เกี่ยวกับปางอุ๋ง มาฝาก หน้าหนาวนี้ จะได้ไปเที่ยวกัน ให้สมใจ เป็นหนึ่ง ในที่เที่ยวยอดฮิต

ในช่วงหน้าหนาว มีลักษณะพื้นที่ เป็นอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำ มีแนวสนปลูกไว้เรียงราย และ สวยงาม อยู่ห่างจากตัวเมือง แม่ฮ่องสอน ประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง จุดเด่น คือ เวิ้งน้ำที่มีไอหมอกจางๆ และ แนวต้นสน

ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ส่องแสง สะท้อนผืนน้ำ เป็นแสงสีทอง ผ่านแนวทิวสน อันเขียวขจี ท่ามกลางอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ พร้อมด้วยอากาศที่หนาวเย็น ที่นี่ถือว่า เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุด ในเมืองไทย จนได้รับสมยานามว่า สวิสเซอร์แลนด์ แห่งเมืองไทย

โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)

ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน-1

ประวัติความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นว่า บริเวณรอบ ๆ พื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปางตองและฝายปางอุ๋ง ตำบลหมอกจำแป่

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเป็นบริเวณกว้างสภาพป่าไม่สามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นเองตามธรรมชาติได้ทันกับความต้องการ ในด้านอุปโภคบริโภค

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และขาดสมดุลทางระบบนิเวศ ถ้าปล่อยให้สภาพการณ์เป็นไปเช่นนี้ ก็จะมีผลเสียหายและกระทบกระเทือนสู่บริเวณลุ่มน้ำแม่สะงาและลุ่มน้ำในสอย

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ระบบนิเวศ จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับ พลเอกปิ่น ธรรมศรี หัวหน้าคณะทำงานส่วนพระองค์ในขณะนั้น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527 ความว่า

ให้มีการปรับปรุงสภาพป่าบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปางตองและฝายปางอุ๋ง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม กรมป่าไม้

ในขณะนั้นจึงได้จัดตั้งโครงการขึ้นมา เพื่อฟื้นฟูป่าตามพระราชดำริดังกล่าว โดยได้เริ่มดำเนินการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่า ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

บทบาทภารกิจ

บทบาทภารกิจที่สำคัญมีสองด้านคือ ด้านฟื้นฟูสภาพป่า และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีอยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมที่จะรักษาดุลธรรมชาติ
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน ป่าไม้ และสัตว์ป่า

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรัก หวงแหน รู้ถึงคุณประโยชน์ของป่าไม้

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานโครงการฯ ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านรวมไทย หมู่ที่ 5 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,200 เมตร ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 3 กิโลเมตร

ระยะทางจากสำนักงานโครงการถึงศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 46 กิโลเมตร พื้นที่รับผิดชอบของโครงการมีเนื้อที่ประมาณ 51,752 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา ตอนล่าง

ปัจจุบันได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ หมู่บ้านเป้าหมายของโครงการได้แก่ บ้านห้วยมะเขือส้มหมู่ที่ 5 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกอบด้วย ชุมชน 2 ป๊อก คือ บ้านห้วยมะเขือส้ม และบ้านรวมไทย และบ้านไม้สะเป่ หมู่ที่ 9 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยชุมชน 2 ป๊อก คือ บ้านไม้สะเป่ และบ้านห้วยผึ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม ในกิจกรรมต่างๆ

ปางอุ๋ง-แม่ฮ่องสอน-2

การล่องแพไม้ไผ่

เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเมื่อมาเที่ยวปางอุ๋ง ได้ชมวิวเคล้าสายหมอกที่ทะเลสาบปางอุ๋ง แพไม้ไผ่ลำนึงจะนั่งได้ 2 คนรวมกับคนพายเป็น 3 คน มีเสื้อชูชีพให้ คิดค่าบริการลำละ 150 บาท

ถ้ามาช่วงดอกนางพญาเสือโคร่งบานก็จะได้เห็นต้นนางพญาเสือโคร่งเป็นสีชมพูทั้งต้นซ่อนตัวอยู่ในป่าสน ระหว่างที่ล่องแพก็จะเจอกับฝูงหงส์ที่ว่ายน้ำอยู่ในทะเลสาบ ระยะเวลาในการล่องแพประมาณ 30 นาที

ศาลาประทับทรงงาน

ตั้งอยู่ที่ริมทะเลสาบปางอุ๋ง กรมป่าไม้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประทับทรงงานของ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประทับทรงงานด้านศิลปชีพ ณ อาคารแห่งนี้

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2540 ได้ทรงปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งที่ด้านหลังอาคารแห่งนี้ และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545 ทรงปล่อยหงส์ดำ 2 คู่ และหงส์ขาว 1 คู่ที่อ่างเก็บน้ำปางตอง

อ่างเก็บน้ำ

ซึมซับภาพความสวยงามของปางอุ๋ง พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกดินสวย ๆ หรือจะนั่งแพชมทัศนียภาพสองข้างทาง ระหว่างที่นั่งแพไปก็อาจได้พบกับ “หงส์ดำ” และ “หงส์ขาว” ซึ่งเป็นหงส์พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้คุณได้เก็บภาพความประทับใจ

ค่าเข้าชมปางอุ๋ง

ปางอุ๋งมีพื้นที่บางส่วนเป็นของอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ พื้นที่ของอุทยานฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชม ส่วนพื้นที่บริเวณสะพานเชือก จุดล่องแพ ไม่เสียค่าเข้าชม พื้นที่ของอุทยานฯ จะอยู่ตรงแนวต้นสน มีค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ ดังนี้

  • คนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
  • ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
  • อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ ติดต่อ โทร. 053 611 244

การเดินทางโดยรถสาธารณะ

จากแม่ฮ่องสอน ให้ไปที่ตลาดสายหยุด ถามหาคิวรถปางอุ๋ง จะมีรถสองแถวประจำทางขึ้นไปยังปางอุ๋ง (บ้านรวมไทย) เป็นสาย แม่ฮ่องสอน-ห้วยมะเขือส้ม เที่ยวไป 09.00 น. และ 14.00 น.เที่ยวกลับ 06.00 น. และ 11.00 น.หรืออาจจะเหมารถจากหน้าตลาดสายหยุดไปเลยก็ได้ อัตราค่าโดยสารแบบเหมารถ ประมาณ 600 บาท

ขอขอบคุณบทความท่องเที่ยวรับหน้าหนาว โดย ufabet168

*อ่านบทความหาเงินเที่ยวได้ที่ >> https://ufabets5.com/contentandnews/