Categories
Blog

พระธาตุศรีสองรัก เลย

พระธาตุศรีสองรัก-เลย

พระธาตุศรีสองรัก เลย อนุสรน์สถานแห่งความรัก

พระธาตุศรีสองรัก เลย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้น เพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือ ซึ่งกัน และ กัน

ระหว่างกรุงศรีอยุธยา(สมัยพระมหาจักรพรรดิ) และ กรุงศรีสัตนาคนหุต (ปัจจุบันคือ เวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ทรงครองราชสมบัติ ตรงกับ สมัยที่พม่าเรืองอำนาจ และ มีการรุกรานดินแดนต่างๆ

พระธาตุศรีสองรัก เลย เพื่อขยายอำนาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวม กำลังเพื่อต่อสู้กับพม่าจึงทรงกระทำสัตยาธิษฐาน ว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกัน และกัน และ เพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน

ได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรัก เพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่าน และ แม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักรนอกจากนี้ ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา

องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมริด มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ทุกวันขึ้น15เดือน6 ชาวอำเภอด่านซ้าย หรือ”ลูกผึ้งลูกเทียน” จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะนำต้นผึ้ง มาถวายพระธาตุถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกปี

วัดพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย

พระธาตุศรีสองรัก-เลย2

พระธาตุศรีสองรัก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่นักท่องเที่ยว เมื่อมาถึง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ควรแวะกราบนมัสการขอพร เพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิต พระธาตุนี้ เป็นพระธาตุสมัยโบราณ ลักษณะคล้าย กับพระธาตุพนมแต่เล็กกว่า ภายในบริเวณวัดกว้างขวาง ที่จอดรถสะดวกสบาย

แต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวควรคำนึง คือ ธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อมาไหว้พระธาตุศรีสองรัก นั่นก็คือ ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดง หรือ พกเครื่องประดับสิ่งของที่มี “สีแดง” เข้าไปภายในพระธาตุเด็ดขาด เพราะชาวบ้านที่นีมีความเชื่อว่า สีแดงคือสีเลือด ที่จะนำมา ซึ่งความอัปมงคลให้กับชีวิต

สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุศรีสองรัก ไม่ชอบสีแดง ตามความเชื่อของชาวบ้าน ดังนั้น ในตลอด 400 ปีที่ผ่านมา พิธีฉลองสมโภช พระะธาตุศรีสองรักจึงไม่มีการฆ่าสัตว์ ที่บริเวณองค์พระธาตุ ทุกคนที่เข้าสักการะ ต้องไม่สวมเสื้อผ้าอาภรณ์”สีแดง” เข้าไปในเขตพระองค์ธาตุด้วย เนื่องจาก สีแดงเป็นสีแห่งการเข่นฆ่า ตรงข้ามกับความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

อาคารเสนาสนะ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ อาคารกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๖ ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ นอกจากนี้มีหอระฆัง และ ศาลาราย ปูชนียวัตถุมีพระประธาน พระพุทธรูปนาคปรก ๗ เศียร และ พระธาตุศรีสองรัก เป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยม ที่ชาวบ้านนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับองค์พระธาตุศรีสองรัก

คือ ไม่ควรนำสิ่งของ หรือ ดอกไม้สีแดงขึ้นบูชา ไม่ควรแต่งกายด้วยชุดสีแดงขึ้นไปนมัสการ เพราะ องค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อสัจจะ และ ไมตรี สีแดง เป็นสัญลักษณ์ของเลือด และ ความรุนแรง ไม่ควรกางร่ม สวมหมวก และ สวมรองเท้าขึ้นไปบนพระธาตุ ไม่ควรนำเด็กต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไปนมัสการ (หมายเหตุ : ก่อนท่านจะทำ หรือ ประกอบพิธีใดๆ ที่เกี่ยวกับ องค์พระธาตุ ขอให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ ที่เฝ้าองค์พระธาตุก่อน)

รู้จักต้นผึ้ง สิ่งบูชาองค์พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุศรีสองรัก-เลย1

ต้นผึ้งนั้นจะสร้างขึ้นมาง่ายๆ ทำจากโครงไม้ไผ่ เป็นทรงสามเหลี่ยม หรือทรงหอปราสาท ใช้ส่วนประกอบที่มี ตามธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ต้นกล้วย ตอก ขี้ผึ้ง ใช้สำหรับ บูชาองค์พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งชาวบ้าน ก็จะมาร่วมวงทำกันอย่างพร้อมเพรียง

ก่อนจะนำไปแห่รอบพระธาตุกัน อย่างครึกครื้น เป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างคนในชุมชนพร้อมๆ กับ การรักษาประเพณี อันดีงามไปพร้อมๆกัน การเดินแห่ต้นผึ้ง สำหรับที่นี่ จะเดินเวียนซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) เสร็จแล้วนำไปวางบริเวณฐาน ขององค์พระธาตุ เรียบร้อยแล้วจึงทำพิธี

ซึ่งผู้หญิงสามารถไหว้ อยู่ด้านนอกได้ หลังจากทำบุญไหว้พระ เดินชมความงามของพระธาตุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดินลงมาด้านล่าง ก็มีโซนขายของฝาก ให้เลือกจับจ่ายใช้สอยกัน ของฝากขึ้นชื่อของด่านซ้าย ก็คือมะพร้าวแก้ว หวานหอมมัน เนื้อนุ่มละมุนลิ้น

เดินทางรถยนต์

จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ทางหลวงหมายเลข 21 )

เมื่อเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปมุ่งหน้าอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 269.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 203 ขับตรงไปประมาณ 55.8 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 2014 ขับตรงไปประมาณ 10.5 กิโลเมตร ก็จะถึง พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน

ที่ตั้ง วัดพระธาตุศรีสองรัก

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๖ บ้านหัวนายูง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ่าย จังหวัดเลย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐๘ ไร่ ๓ งาน ๑๑ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๔๐๐ เมตร จดแม่น้ำอู้ ทิศใต้ประมาณ ๔๐๐ เมตร จดถนนหลวงสายด่านซ้าย-นครไทย ทิศตะวันออกประมาณ ๕๐๐ เมตร จดถนนสายด่านซ้าย-หล่มสักทิศตะวันตก ประมาณ ๕๐๐ เมตร จดทางสาธารณประโยชน์

ประเภท : สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
ที่อยู่ : ถ.เลย-ด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย เลย 42160
วันเปิดทำการ : ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ : 06.00-18.00 น.
พิกัด GPS : ละติจูด 17.269983, ลองจิจูด 101.14087399999994

ขอขอบคุณบทความแนำนำการท่องเที่ยวโดย ufabet.com

เครดิต >>> https://ufabets5.com/