Categories
Blog

ภูกระดึง จังหวัดเลย

ภูกระดึง-จังหวัดเลย

พิชิตตำนาน ภูกระดึง จังหวัดเลย

ภูกระดึง จังหวัดเลย ” ครั้งหนึ่งในชีวิต เราคือภูพิชิตภูกระดึง ” เป็นประโยคบนป้าย ที่เมื่อไปถึงทุกคน จะต้องถ่ายภาพ เก็บเป็นที่ระลึกไว้ เป็นที่เที่ยวที่เรียกได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของสาย เดินป่า เดินเขา เลยทีเดียว ที่เที่ยวยอดฮิตตลอดกาล

ถึงแม้ปี 2021 แล้ว ก็แต่ยังเป็นที่เที่ยวห้ามพลาด ด้วยบรรยากาศ ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติรายล้อม และ จุดชมวิวที่สวยงามไม่แพ้ที่ไหน ทำให้ที่ “ภูกระดึง” แห่งนี้ยังเป็นที่เที่ยวที่ควรไปสักครั้ง

ประวัติ ของ ภูกระดึง จังหวัดเลย

ภูกระดึง จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 2 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2505 ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ 348.13 ตารางกิโลเมตร (217,576.25 ไร่)

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาหินทรายยอดตัด โดยมีที่ราบบนยอดภูกระดึง ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร (37,500 ไร่) ภูกระดึงมีระดับความสูง อยู่ระหว่าง 400 – 1,200 เมตร จุดสูงสุด อยู่ที่บริเวณคอกเมย มีความสูง 1,316 เมตร

สภาพทั่วไปของภูกระดึง ประกอบไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด พันธุ์สัตว์ป่านานาพันธุ์ หน้าผา ทุ่งหญ้า ลำธาร และ น้ำตก อีกทั้ง ยังเป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำน้ำพอง ซึ่งเป็นลำน้ำสายสำคัญสายหนึ่ง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความสูง บรรยากาศ และ สภาพอากาศที่เย็น สบายตลอดปี

บนยอดภูกระดึง โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิอาจลดต่ำจนถึง 0 องศาเซลเซียส จึงเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว ปรารถนาที่หวังจะเป็นผู้พิชิต ยอดภูกระดึงสักครั้งหนึ่งในชีวิต ทั้งนักท่องเที่ยว ที่ประสงค์จะเข้าไปท่องเที่ยว และ พักแรมบนยอดภูกระดึง

ขอให้ติดต่อ สอบถาม หรือ สำรองการเข้าไปใช้บริการ ล่วงหน้า ทั้งที่พัก ประเภทเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติ และ พื้นที่กางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยว ที่นำเต็นท์มา ตามแผนผังจุดพักแรม ก่อนเดินทางได้โดยตรง ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

การเดินทางพิชิตยอดภูกระดึง

ภูกระดึง-จังหวัดเลย-1

สำหรับการเดินทางขึ้นภูกระดึงนั้น ทางอุทยานจะอนุญาต ให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นได้ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ของทุกวัน และ หลังจากเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทางอุทยานจะไม่อนุญาต เพราะระยะทางในการเดินขึ้นเขา ต้องใช้เวลาในการเดินเท้า ประมาณ 4-5 ชั่วโมง

ซึ่งจะตรงกับเวลาพลบค่ำ ในระหว่างทาง ดังนั้น อาจจะทำให้เกิดความยากลำบาก อีกทั้ง อาจได้รับอันตราย จากสัตว์ป่าที่ออกหากินในเวลากลางคืนอีกด้วย เส้นทางขึ้นบนยอดภูกระดึง จะต้องเดินเท้าวัดใจผ่านไล่เรียงไปตั้งแต่ ซำแฮก ซำบอน ซำกกกอก ซำกกหว้า ซำกกไผ่ ซำกกโดน

ช่วงสุดท้าย ที่จะผ่านขึ้นไปยังหลังแป เป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุด เพราะจะต้องปีนป่ายขึ้นโขดหิน และ ต้องเพิ่มความระมัดระวัง เป็นพิเศษด้วย เช่นกัน แต่ถ้าใครเหนื่อย ก็นั่งลงแวะพักดื่มน้ำ หาของกินกันได้ มีร้านค้าประจำอยู่ทุกซำ ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีอะไรกิน

เสน่ห์ของภูกระดึง

สภาพทั่วไปของภูกระดึง ประกอบไปด้วยพรรณไม้นานาพรรณ สัตว์ป่านานาชนิด หน้าผา ทุ่งหญ้า ลำธาร และน้ำตก อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ต้นน้ำของลำน้ำพอง ซึ่งเป็นลำน้ำสายสำคัญ สายหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความสูง บรรยากาศ

สภาพอากาศที่เย็น สบายตลอดปีบนยอดภูกระดึง โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิอาจลดต่ำ จนถึง 0 องศาเซลเซียส จึงเป็นแรงจูงใจ ให้นักท่องเที่ยวปรารถนา และ หวังจะเป็นผู้พิชิตยอดภูกระดึง สักครั้งหนึ่งในชีวิต

สิ่งอำนวยความสะดวก

ภูกระดึง-จังหวัดเลย-2

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีบ้านพักหลังใหญ่ถึง 16 หลัง ไว้บริการนักท่องเที่ยว พักได้ตั้งแต่ 4-12 คน/หลัง สำหรับคนที่นำเต็นท์มาเอง ที่นี่ก็มีลานกางเต็นท์ และ เต็นท์พร้อมเครื่องนอน หลากขนาดไว้ให้บริการคุณด้วย และ ยังมีค่ายเยาวชน สามารถรองรับกรุ๊ปทัวร์ได้ 100 คนสบายๆ

ในเรื่องของอาหารการกินที่นี่มีจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มถึง 3 จุด จุดแรกอยู่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน จุดที่สองระหว่างทางเดินขึ้นเขา สุดท้ายที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง รวมไปถึงจุดชมทิวทัศน์ที่สำคัญ บนยอดภูกระดึงด้วย เรียกได้ว่า เดินขึ้นเขาจนเพลียแน่นอน

ก็ไม่ต้องออกแรงทำกับข้าวให้เหนื่อยอีกเป็นสองเท่า นอกจากมีบ้านพัก และ เต็นท์พักแรมให้บริการแล้ว ที่นี่ยังมีบริการลูกหาบ ทั้งหาบข้าวของเครื่องใช้ และ กระเป๋า สัมภาระของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการความสะดวกในการเดินขึ้นภู รวมถึง นักท่องเที่ยวที่ต้องการความสบาย ไม่ต้องเดินขึ้น

การเดินทางโดยรถยนต์

เดินทางโดยรถยนต์ สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง

1) เดินทางผ่านจังหวัดสระบุรี เพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก หล่มเก่า ด่านซ้าย ภูเรือ และอำเภอเมืองเลย เลี้ยวเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (เลย-ขอนแก่น) และ เลี้ยวเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2019 เข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

2) ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา จนถึงจังหวัดขอนแก่นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ผ่านอำเภอภูผาม่าน และตำบลผานกเค้า เข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

3) เดินทางผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอปากช่อง เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 ผ่านจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ผ่านอำเภอชุมแพ จากนั้นเดินทางเช่นเดียวกับเส้นทางที่ 2

รถไฟ

เดินทางโดยรถไฟ ขึ้นรถไฟ ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงถึงสถานีรถไฟขอนแก่น ต่อรถโดยสารสายขอนแก่น-เลย ถึงอำเภอภูกระดึงแล้วต่อรถสองแถวเข้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง สอบถามข้อมูลรถไฟ โทร. 0-2225-1300 ต่อ 5201 ,0-2223-0341-3 หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่อุทยานแห่งชาติกระดึง โทร. 0-4281-0833, 0-4281-0834

รถโดยสารประจำทาง

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2) สายกรุงเทพ-เมืองเลย ลงรถที่ผานกเค้า หรือสถานีขนส่งอำเภอภูกระดึง แล้วต่อรถสองแถวเข้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง สอบถามข้อมูลรถโดยสาร โทร.0-2936-2852-66 อัตราค่า

ที่ตั้ง : ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง ห่างจากตัวจังหวัดเลย บนทางหลวงหมายเลข 201 ประมาณ 81 กิโลเมตร

** หมายเหตุ เมื่อชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้วกรุณาพกบัตรค่าบริการติดตัว ขณะท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบ **

ขอขอบคุณบทความแนะแนวทางการท่องเที่ยวดีๆ โดย ufabet.com

เครดิต : https://ufabets5.com/