Categories
Blog

ภูชี้ฟ้า เชียงราย

ภูชี้ฟ้า-เชียงราย

ภูชี้ฟ้า เชียงราย สุดขอบแดนสยาม

ภูชี้ฟ้า เชียงราย คือ อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ฟ้าทอง มีพื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่

โดยกรมป่าไม้ได้มีคำสั่งจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 พื้นที่วนอุทยานเป็นยอดเขาสูงในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ เบื้องล่างของหน้าผาเป็นแอ่งหุบเขา เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเชียงตอง แขวงไชยบุรี ประเทศลาว

ประวัติความเป็นมาของ ภูชี้ฟ้า เชียงราย

ภูชี้ฟ้า เชียงราย เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดำเนินการสำรวจ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ (Latitude) ที่19องศา 39ลิปดา 58ฟิลิปดา ถึง 20องศา9 ลิปดา 36 ฟิลิปดา และ เส้นแวง (Longitude) ที่ 100 องศา 11 ลิปดา 32 ฟิลิปดา ถึง 100องศา 34ลิปดา 43ฟิลิปดา

มีเนื้อที่รวมประมาณ 120,000 ไร่ หรือ ประมาณ 192 ตารางกิโลเมตร คลอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คืออำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล และ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทิศเหนือ จด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันออก จด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ จด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ทิศตะวันตก จด อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล และ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงทางตะวันออกของจังหวัดเชียงราย

อยู่ระหว่างรอยตะเข็บชายแดนไทย–ลาว ลักษณะเป็นหน้าผาสูงเป็นแนวยาวไปตามแนวชายแดน บริเวณปลายสุดของหน้าผามีลักษณะแหลมคล้ายกับนิ้วมือชี้ยื่นออกไปในอากาศ จึงเป็นที่มาของชื่อ “ภูชี้ฟ้า” จุดที่สูงสุดของภูชี้ฟ้าอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,200 ถึง 1,628 เมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูชี้ฟ้า-เชียงราย3

ป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 3 ป่าประกอบไปด้วยพื้นที่ราบสลับกับเนินเขาเตี้ยๆ ตลอดไปจนถึงภูเขาสูงชัน พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสลับกันไป มีพื้นที่ราบเล็กน้อยอยู่ระหว่างภูเขาสูง ซึ่งจะทอดตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีความลาดชันประมาณ 30-70 องศามีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 400-1,700 เมตร เป็นต้นกำเนิดลำน้ำหลายสาย ได้แก่

ลำน้ำหงาว ลำห้วยลึกลำห้วยชมพู ลำห้วยป่าแดง ลำห้วยคุ ลำห้วยหาน ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำสายสำคัญ 2 สาย แม่น้ำหงาวไหลลงไปทางทิศใต้ลงสู่แม่น้ำอิงที่อำเภอเทิงแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงบริเวณบ้านปากอิง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ส่วนแม่น้ำงาวจะไหลไปทางทิศเหนือไหลลงสู่แม่น้ำโขงบริเวณบ้านห้วยลึก อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย

ธรณีวิทยาทั่วไป

ธรณีวิทยาภูชี้ฟ้าและผาตั้งมีความคล้ายและต่อเนื่องกันด้วยกลุ่มหินตะกอนและหินตะกอนกึ่งหินแปร อายุราว 355-250 ล้านปี หรือยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน ที่แผ่กระจายตัวเป็นแนวแคบยาว ตั้งแต่ริมแม่น้ำโขงทางตอนเหนือของประเทศไทย ขนานลงมาทางทิศใต้ตามแนวเขตแดนของประเทศ

ครอบคลุมพื้นที่ผาตั้งภูชี้ฟ้า และ ด้านตะวันออกของอำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย กลุ่มหินดังกล่าวประกอบด้วยหินฟิลไลต์ หินชีสต์ ซึ่งแปรสภาพมาจากหินตะกอนเนื้อประสม และหินอ่อนซึ่งแปรสภาพมาจากหินปูนที่สะสมตัวในทะเลตื้นใกล้ชายฝั่งที่เงียบสงบในช่วงเวลา 355-250 ล้านปี โดยหินดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมการแปรสัณฐานของเปลือกโลก (Tectonic activities)

ที่นำพาหินอัคนีแทรกดันขึ้นมาสู่ผิวโลก และมีบางส่วนได้แทรกตัดเข้าไปในหินท้องที่ที่มีอยู่เดิม เปลี่ยนสภาพหินท้องที่เดิมให้แปรสภาพกลายเป็นหินแปรในช่วงเวลาหลังจากตะกอนดังกล่าวข้างต้นได้แข็งตัวกลายเป็นหินแล้ว คือ ในช่วงเวลา 250-203 ล้านปี หรือยุคเพอร์เมียน-ไทรแอสซิก นอกจากนี้ผลกระทบจากการที่เปลือกโลกเคลื่อนตัว โดยแผ่นเปลือกโลกอินเดีย (Indian terrane)

วิ่งขึ้นไปทางเหนือจนกระทั่งชนกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย (Eurasia terrane) ในช่วงเวลาประมาณ 40 ล้านปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบต่อการแปรสภาพของหินเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการพัฒนาการเป็นแนวเทือกเขา แนวหน้าผารอยเลื่อนและขอบแอ่งที่ราบ ที่วางตัวอยู่ในแนวทิศทางประมาณเหนือ-ใต้ เป็นส่วนใหญ่ ดังที่ปรากฏให้เห็นในพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบัน

กิจกรรมที่ทำได้และที่เราจะได้เห็น

ภูชี้ฟ้า-เชียงราย1

ความงดงามของทิวทัศน์กับลมหนาว

ความงดงามของ ภูชี้ฟ้า กับหน้าผาสูงที่ยื่นล้ำเข้าไปในฝั่งลาว ในช่วงฤดูหนาวนั้น ที่นี่มีทิวทัศน์สวยงามมาก จึงหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสความหนาวเย็นเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า ชมทะเลหมอกที่หนาแน่นมากมายเบื้องล่าง และดื่มด่ำกับความสวยงามของทัศนียภาพรอบตัว

เด็กดอยเต้น

การพบเด็กๆแต่งกายด้วยชุดเด็กดอยน่ารักๆ สีสันสดใส ที่จัดเต็มกันครบชุด ไหนจะยังมีการแต่งหน้าแต้มปากด้วยสีสันต่างๆ หนูน้อยเหล่านี้มาพร้อมกับวิทยุแบบพกพาและลำโพง ที่ถือสิ่งเหล่านี้ติดตัวตามไปด้วยทุกที่ และโยกย้ายตามจังหวะเสียงเพลงที่บรรเลงในขณะนั้น ก่อให้เกิดความน่ารัก ที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายอยากจะขอรวมเฟรม ถ่ายภาพน่ารักๆเป็นที่ระลึก พร้อมกับหยิบยื่นค่าขนมเล็กๆน้อยๆให้เป็นการตอบแทน

ถ่ายรูปด่วน

หากใครที่อยากได้รูปที่ระลึกกับ ยอดภูชี้ฟ้า หรือทะเลหมอก ที่ด้านบนนี้ก็มีบริการถ่ายรูปด่วน ที่รอเพียงไม่นาน ก็ได้รูปภาพกลับบ้านเป็นของที่ระลึกติดไม้ติดมือไปด้วย

ต้นดอกนางพญาเสือโคร่ง และ ต้นเสี้ยว

ในระหว่างเดือน มกราคมถึงกุมภาพันธ์ จะ ได้ชม ต้นดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย สีชมพูสวย บานสะพรั่งเต็มต้นที่บริเวณ วนอุทยานภูชี้ฟ้า และ ที่หน่วยจัดการต้นน้ำหนาว-งาว และยังมี ต้นเสี้ยว หรือ ต้นชงโคป่า ที่ออกดอกสีขาวบานสะพรั่งสวยงาม ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆรอบภูชี้ฟ้าอีกด้วย

ลานกางเต็นท์

ลานกางเต็นท์ในวนอุทยานภูชี้ฟ้าในปัจจุบันนั้นมีอยู่ 2 แห่งค่ะ แห่งแรกอยู่ด้านในวนอุทยานภูชี้ฟ้า ใกล้ๆทางเข้าเลย โดยจะมีจุดสังเกตคือ ป้อมยามและลานจอดรถค่ะ ซึ่งลานกางเต็นท์นั้นจะอยู่ด้านล่าง ด้านหลังป้อมยามลงไป ที่ได้ทำเป็นขั้นบันไดให้ได้กางเต็นท์เรียงกันอย่างเป็นระเบียบ โดยมีห้องน้ำอยู่ที่ขั้นบันไดล่างสุด ที่บริเวณนี้ก็จะมองเห็นทิวทัศน์ ภูเขาน้อยใหญ่ และ ธรรมชาติที่สวยงามมากๆ

การเดินทาง

ภูชี้ฟ้า-เชียงราย2

รถยนต์ : ใช้เส้นทางเชียงราย-เทิง ระยะทาง 64 กิโลเมตร และจากเทิง-บ้านยี้ ระยะทาง 6 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1155 ผ่านบ้านปางค่า บ้านเชงเม้ง เป็นทางราดยาง ถึงภูชี้ฟ้าระยะทาง 42 กิโลเมตร
หรือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1021 สายเทิง-เชียงคำ-บ้านฮวก

ก่อนถึงเชียงคำ 6 กิโลเมตร มีทางแยกไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง อีก 19 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อไปยังภูชี้ฟ้าอีก 30 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถนำรถไปจอดไว้ที่ลานจอดรถวนอุทยานภูชี้ฟ้าแล้วเดิน เท้าไปจุดชมวิวประมาณ 700 เมตร

รถโดยสาร : ขึ้นที่ สถานีขนส่งเก่า เชียงราย มีรถมินิบัส สายเทิง – ภูชี้ฟ้า สามารถลงได้ที่น้ำตกภูซาง หรือ ภูชี้ฟ้า
รถตู้ จากสถานีขนส่ง เชียงราย มี 2 เวลา คือ 07.00 น. และ 13.00 น. (ให้บริการเฉพาะฤดูหนาว)

ขอขอบคุณบทความรีวิวการท่องเที่ยวดีๆ โดย ufabet.com

เครดิต >>> https://ufabets5.com/