Categories
Blog

วัดพระเเก้ว กรุงเทพฯ

วัดพระเเก้ว-กรุงเทพฯ

วัดพระเเก้ว กรุงเทพฯ หนึ่งเดียวแดนสยาม

วัดพระเเก้ว กรุงเทพฯ คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดพระแก้ว นั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๓๒๗ เป็นวัดที่สร้างขึ้น ในเขตพระบรมมหาราชวัง ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ

วัดพระเเก้ว กรุงเทพฯ สมัยอยุธยา วัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ทางทิศตะวันออก มีพระระเบียงล้อมรอบเป็นบริเวณ เป็นวัดคู่กรุงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ใช้เป็นที่บวชนาคหลวง และ ประชุมข้าทูลละอองพระบาทถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา รัชกาลที่ โปรดเกล้าให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย มาประดิษฐาน ณ ที่นี้ วัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ ภายหลังจากการสถาปนาแล้ว ก็ได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชกาล เพราะเป็นวัดสำคัญ จึงมีการปฏิสังขรณ์ใหญ่ทุก ๕๐ ปี คือ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่ผ่านมา การบูรณปฏิสังขรณ์ที่ผ่านมา มุ่งอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และ ศิลปกรรมอันเป็นมรดกชิ้นเอกของชาติ ให้คงความงาม และ รักษาคุณค่าของช่างศิลปไทยไว้อย่างดีที่สุด

พระอุโบสถ

วัดพระเเก้ว-กรุงเทพฯ-1

สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑ เป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่ หลังคาลด ๔ ระดับ ๓ ซ้อน มีช่อฟ้า ๓ ชั้น ปิดทองประดับกระจก ตัวพระอุโบสถมีระเบียงเดินได้โดยรอบ มีหลังคาเป็นพาไลคลุม รับด้วยเสานางรายปิดทองประดับกระจกทั้งต้น พนักระเบียงรับเสานางราย ทำเป็นลูกฟักประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีอย่างจีน ตัวพระอุโบสถ มีฐานปัทม์รับอีกชั้นหนึ่ง ประดับครุฑยุดนาคหล่อด้วยโลหะปิดทอง

มีเสารายเทียนหล่อด้วยทองแดง ล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ผนังพระอุโบสถ ในรัชกาลที่ ๑ เขียนลายรดน้ำบนพื้นชาดแดง รัชกาลที่ ๓ โปรดเล้าฯ ให้ปั้นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ปิดทองประดับกระจก เพื่อให้เข้ากับผนังมณฑป ปิดทองประดับกระจก บานพระทวารและพระบัญชรประดับมุกทั้งหมด ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ ๑ ที่เชิงบันไดมีสิงห์หล่อด้วยสำริดบันไดละคู่ รวม ๑๒ ตัว โดยได้แบบมาจากเขมรคู่หนึ่ง แล้วหล่อเพิ่มอีก ๑๐ ตัว

พระอัษฎามหาเจดีย์

วัดพระเเก้ว-กรุงเทพฯ-2

พระอัษฎามหาเจดีย์ หรือ พระปรางค์ 8 องค์ ตั้งเรียงกันอยู่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายนอกพระระเบียง พระมหาเจดีย์ทั้ง 8 องค์นี้ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่นอน ภายนอกพระระเบียง 6 องค์ ภายในพระระเบียง 2 องค์

พระอัษฎามหาเจดีย์เป็นชื่อที่คณะกรรมการอำนวยการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อฉลองพระนครครบ 200 ปี มีมติให้เรียกชื่อรวมเป็นทางการตามชื่อที่ปรากฏในการบูรณปฏิสังขรณ์สมัย รัชกาลที่ 3 ของพระศรีภูริปรีชาวัตถุประสงค์

ในการสร้างพระมหาเจดีย์เหล่านี้ ก็เพื่ออุทิศ เป็นพระพุทธเจดีย์องค์หนึ่ง พระธรรมเจดีย์องค์หนึ่ง พระปัจเจกเจดีย์องค์หนึ่ง พระสาวกเจดีย์องค์หนึ่ง พระภิกขุนีสาวกเจดีย์องค์หนึ่ง พระชาฎกโพธิสัตว์องค์หนึ่ง พระสงฆเจดีย์องค์หนึ่ง

และ พระยาจักรเจดีย์องค์หนึ ต่อมาในรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ประดับกระเบื้องเคลือบสีที่พระมหาเจดีย์ทั้ง 8 องค์ส่วนในสมัยรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 เป็นการซ่อมส่วนที่ชำรุด เสียหายแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ประการใด

จรรยาบรรณมารยาท และ แนวทางการเข้า วัดพระเเก้ว กรุงเทพฯ

วัดพระเเก้ว-กรุงเทพฯ-3

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ศาลพระแก้วมรกตแห่งนี้ ถือได้ว่า เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญ และ เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งประเทศ ในบริเวณวัดพระแก้ว มีการบังคับแต่งกาย อย่างเคร่งครัด สิ่งที่น่าสนใจ คือ นักท่องเที่ยวพบกับ แม่ค้า และ พ่อค้า มากมาย ที่ด้านนอกของวัด พวกเขาพยายามโน้มน้าว การซื้อขาย

เสื้อยืดพิมพ์ลายในท้องถิ่น (เช่น“ I Love Thailand”) และ สินค้าประเภทอื่นๆ โดยทราบว่า ไม่อนุญาตให้เข้าไป ในบริเวณนั้น ด้วยราคาที่สูงเกินจริง บ่อยครั้งที่ นักท่องเที่ยว มักจะเสียสมาธิ และ จากนั้นพวกเขาก็ได้รับรู้ว่า เครื่องประดับ และ เครื่องแต่งกาย ที่เพิ่งซื้อนั้นไม่ได้รับอนุญาต

ให้สวมใส่ด้วยซ้ำ เนื่องจากกฎการแต่งกายที่เข้มงวดห้ามสวมเสื้อแขนกุด สายเดี่ยว หรือ เสื้อที่เปิดไหล่ทุกชนิด ห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วน กางเกนยีนส์ขาด ๆ ส่วนกระโปรงก็ไม่สั้นจนเกินไป ทางที่ดีควรเลยหัวเข่าลงมา ส่วนรองเท้าก็ควรเป็นรองเท้าสุภาพ

เวลาเปิด-ปิด และค่าบริการต่าง ๆ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นแต่วันที่มีพระราชพิธีต่างๆ) ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยคนไทย ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถแสดงบัตรประชาชนได้ที่ทางเข้า

สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ค่าบัตรเข้าชม 500 บาท สามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์ผ้า ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง

กรณีที่ต้องการ Audio Guide สำหรับฟังบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย ญี่ปุ่น จีนกลาง และไทย สามารถเช่าในราคา 200 บาท ที่บริเวณจุดประชาสัมพันธ์

ส่วนการซื้อบัตรสามารถซื้อได้ ที่ห้องจำหน่ายภายในพระบรมมหาราชวัง หรือ สามารถซื้อบัตรผ่านทางออนไลน์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันเข้าชม

การเดินทางไปวัดพระแก้ว

ศาลเจ้าวัดพระแก้วตั้งอยู่บนพื้นที่ของพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร วิธีที่ถูกที่สุดในการไปยังสถานที่แห่งนี้ คือ การนั่งแท็กซี่แม่น้ำ คุณสามารถมีช่วงเวลาสนุกสนานบนเรือได้ เช่นกัน หาไม่ยากว่าจะไปทางไหน เพราะคนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว และ มุ่งหน้าไปที่เดียวกับคนอื่นๆ

ดังนั้นในกรณีที่มีปัญหาใดๆ การถามไปรอบๆ หรือ เพียงแค่ติดตามฝูงชนก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำว่า นักท่องเที่ยวควรเตรียมตัวให้พร้อม โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดล่วงหน้า ก่อนออกเดินทางไปวัดพระแก้ว

การเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ ในขณะเดินทางไปยังสถานที่ ที่ไม่รู้จัก มีการเชื่อมต่อระหว่างถนนด้วย เช่นกัน แต่สิ่งที่น่ากังวล คือ ถ้าคุณไม่ได้อยู่กับคนท้องถิ่นคนขับรถแท็กซี่จะจัดการ และ ขูดรีดคุณ ในสถานการณ์เช่นนี้เราสามารถขอความช่วยเหลือ จากอินเทอร์เน็ต

เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง และ ค่าโดยสาร คุณสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ที่คุณต้องการ เพื่อสรุปการเดินทางของคุณ เพื่อให้การเดินทางของคุณ เป็นไปอย่างน่าพอใจ ไม่ยุ่งยากปลอดภัย และ น่าจดจำเพื่อหวงแหน และ เก็บรักษาไว้ในความทรงจำของคุณ

ขอขอบคุณบทความรีวิวหนึ่งเดียวแดนสยาม โดย ufa168

เครดิต >>> https://ufabets5.com/ufa168/