Categories
Blog

เกาะห้อง อ่าวพังงา

เกาะห้อง-อ่าวพังงา

เกาะห้อง อ่าวพังงา

เกาะห้อง อ่าวพังงา คือ มีลักษณะคล้ายเกาะห้อง ที่กระบี่ (แต่ไม่มีหาดทราย) มีหน้าผาโอบล้อมทะเล เกือบรอบ ลักษณะคล้ายห้อง ภายในห้องใต้เชิงผาทะลุ เข้าไปภายในเกาะ สู่ทะเล นักท่องเที่ยว นิยมมาพายเรือคายัคชมธรรมาชาติ และ ลอดถ้ำเล็กๆ

ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วไป โดยรอบ และ ยังเป็นที่นิยมสำหรับเล่นน้ำ เป็นเกาะซึ่งประกอบด้วยภูเขาหินปูน ลูกน้อย –ใหญ่ เรียงตัวโอบล้อมผืนทะเล ไว้ในลักษณะ เกือบจะเป็นทรงกลม คล้ายกับห้องขนาดใหญ่ จึงเรียกกันว่า “เกาะห้อง” ช่วงเวลาน้ำลงจะสามารถเดินเลียบเลาะไปตามแนวสันทราย

ขนาดไม่กว้างนัก บริเวณขอบรอบๆ เกาะห้องได้ (ระดับน้ำจะสูงประมาณหน้าแข้ง – ช่วงต้นขา) เรือทัวร์ขนาดใหญ่ นิยมพานักท่องเที่ยว มาพายเรือคายัก ชมทิวทัศน์ และ ลอดถ้ำเล็กๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไป โดยรอบ สำหรับเกาะห้องฝั่ง จ.พังงา

นี้จะไม่มีชายหาดให้นอนอาบแดด หรือ ลงเล่นน้ำสบายๆได้ แตกต่างจากเกาะห้องฝั่ง จ.กระบี่ ซึ่งมีความสวยงามมากกว่า (เกาะห้องฝั่ง จ.พังงา และ เกาะห้องฝั่ง จ.กระบี่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว คนละแห่ง แต่มีชื่อเรียกว่า “เกาะห้อง” เช่นเดียวกัน

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติม ของเกาะห้องฝั่ง จ.กระบี่ ในหัวข้อสถานที่ท่องเที่ยว จ.กระบี่ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆ นักท่องเที่ยวหลายๆ คนมักจะสับสนกับชื่อเรียก ที่เหมือนกันระหว่าง “เกาะห้อง” ฝั่ง จ.พังงา และ “เกาะห้อง”

ฝั่งจังหวัดกระบี่ (นักท่องเที่ยวซึ่งเคยไป “เกาะห้อง” ฝั่ง จ.กระบี่ มาก่อนบางคนก็ซื้อทัวร์ อช.อ่าวพังงา เต็มวัน มาด้วยความเข้าใจผิดว่า “เกาะห้อง” ฝั่ง จ.พังงานี้ เป็นสถานที่เดียวกันกับ “เกาะห้อง” ฝั่ง จ.กระบี่ จนกระทั่งได้รู้ความจริงเมื่อตอนมาถึง “เกาะห้อง” ฝั่ง จ.พังงา

เกาะห้อง

เกาะห้อง-อ่าวพังงา-1

อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ อ่าวพังงา ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับ เกาะปันหยี และ เขาตะปู มีลักษณะ เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีหน้าผาหินปูนโอบรอบทะเล เป็นเวิ้งอ่าวเหมือนห้องใหญ่ มีความกว้างประมาณ 2-10 เมตร ลึก 150 เมตร

การที่เข้าไปในถ้ำ ต้องรอให้น้ำลงให้เหมาะสม เสียก่อน นักท่องเที่ยวนิยมพายเรือคายัค ชมรอบๆเกาะ หรือ พายลอดเข้าไปถ้ำต่างๆ ที่มีกระจายอยู่รอบเกาะ ภายในถ้ำเป็นผาสูงชัน

มีป่าอยู่โดยรอบ มีแนวแนวสันทราย ที่มีขนาดไม่กว้าง สามารถเดินและชมวิวได้เกือบรอบๆเกาะ และเล่นน้ำได้แต่ไม่ค่อยสะดวกมากนัก (เมื่อระดับน้ำลดต่ำกว่าประมาณต้นขา)

ประวัติและภูมิประเทศ

ตามลักษณะโครงสร้างและธรณีสัณฐานเป็นทิวเขาที่เกิดในยุคครีเทเชียสกับยุคเทอร์เชียรีตอนต้น อายุประมาณ 36-136 ล้านปีมาแล้ว ภูมิสัณฐานและภูมิประเทศทั่วไปของบริเวณนี้

ยังเป็นผลมาจากลักษณะโครงสร้างที่เรียกว่า รอยเลื่อน มีชื่อทางธรณีวิทยาว่า “รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย” และ “รอยเลื่อนพังงา” นอกจากนั้นยังมีภูเขาหินตะกอน หินแปร แทรกสลับอยู่เป็นแนว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาหินปูนลูกโดด จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดังกล่าวทำให้เกิดเป็นช่อง โพรง หรือ ถ้ำมากมาย ส่วนภูเขาหินดินดาน

บางแห่งสลายตัวกลาย เป็นหย่อมเนินเขาขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง การยุบตัวของแผ่นดินทางด้านตะวันตกทำให้เกิดเป็นชายฝั่งขรุขระเว้าๆ แหว่งๆ เกิดเป็นอ่าวและเกาะซึ่งเป็นภูเขาหินปูนลูกโดดกระจายอยู่ตามฝั่งมากมาย

ได้มีการค้นพบหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2530 บริเวณเขาเต่าในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โดยพบหลักฐานการเข้ามาอยู่อาศัย รวมถึงการฝังศพของผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์

จากการศึกษาของนักธรณีวิทยา โดยนำเอาซากดึกดำบรรพ์ของหอยบริเวณถ้ำและเพิงผาตามเกาะและหินโผล่ในอ่าวพังงา พบว่าในระหว่างยุคไพลสโตซีนกับไฮโลซีน คือ เมื่อประมาณ 11,000 ปี

ที่ผ่านมาระดับน้ำทะเลลดต่ำลงมากในช่วงยุคน้ำแข็ง ภูเขาหินที่เป็นเกาะแก่งดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จึงอยู่บนที่ดอน ไม่มีสภาพเป็นเกาะดังที่เป็นอยู่ ต่อมาในช่วง 7,500-8,500 ปีมาแล้ว

ระดับน้ำทะเลค่อยๆ ขยับสูงขึ้นจนสูงสุด คือ สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางในปัจจุบันถึง 4.5 เมตร และต่อมาในช่วง 4,000-5,000 ปีมาแล้ว ระดับน้ำทะเลขึ้นๆ ลงๆ

(มีทั้งขึ้นสูงและลดต่ำกว่าปัจจุบัน) ในช่วงระหว่าง 2,700-3,700 ปีมาแล้วนั้น ระดับน้ำทะเลค่อนข้างจะคงตัว แต่ยังสูงกว่าปัจจุบันระหว่าง 1.5-2.5 เมตร และตั้งแต่ 1,500 ปีเป็นต้นมา ระดับน้ำทะเลสูงสุดกว่าปัจจุบัน

หลักฐานทางโบราณคดี

เกาะห้อง-อ่าวพังงา-3

ได้มีการค้นพบถึงการดำรงชีวิตของกลุ่มชนก่อนประวัติศาสตร์ที่ทิ้งร่องรอยไว้ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาและบริเวณใกล้เคียง กล่าวคือ มนุษย์ซึ่งเคยอาศัยในเขตจังหวัดกระบี่และพังงา เมื่อประมาณ 10,000 ปีอาจสัญจรไปมา และ เข้าอยู่อาศัยตามเพิงผา และ ถ้ำได้โดยสะดวก

โดยมิต้องอาศัยแพหรือเรือ แต่เวลาผ่านไปในช่วงระดับน้ำทะเลขึ้นสูง กลุ่มชนที่สืบเชื้อสายต่อมาคงถอยร่นเข้ามาอาศัยอยู่บนพื้นที่ดอนภายใน และอาจมีกลุ่มชนที่รู้จักการทำแพ เรือ สัญจรไปในอ่าวพังงาบ้าง แต่แหล่งเหล่านี้อาจไม่เหมาะสม

ต่อการอยู่อาศัยถาวร ถ้ำ และ เพิงผา ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม หรือมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานใหม่ จนกระทั่งเป็นชุมชนที่มีความสามารถทางทะเล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐาน และ การเข้ามาอยู่อาศัยของกลุ่มชน

ก่อนประวัติศาสตร์ ในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ปรากฏจากแหล่งโบราณคดี สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นงานสร้างสรรค์ ของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ เขาเขียน เกาะปันหยี เขาระย้า ถ้ำนาค และเกาะพระอาตเฒ่า

แนะนำสถานที่ต่างๆ

เกาะห้อง-อ่าวพังงา-2
  • เกาะห้อง จ.พังงา และเกาะห้อง จ.กระบี่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนละแห่งแต่มีชื่อเดียวกัน (เกาะห้อง) นักท่องเที่ยวมักจะเข้าใจพิด
  • เรือทัวร์ขนาดใหญ่นิยมพานักท่องเที่ยวมาพายเรือคายักชมทิวทัศน์และลอดถ้ำเล็กๆ ที่กระจายอยู่รอบๆเกาะ
  • เรือทัวร์ จะมีคนพายเรือให้ โดยเรือ 1 ลำสามารถนั่งได้ 2 คน
  • เรือลำใหญ่ต้องจอดไกลๆ เพราะเป็นจุดที่มีน้ำตื้น
  • การลอดผ่านถ้ำที่สะดวกจึงต้องใช้เรือคายัก
  • เกาะห้อง มีหาดทรายแคบๆ ให้นักท่องเที่ยวลงไปถ่ายภาพได้
  • เกาะห้องทางทิศตะวันตกเป็นหน้าผาขนาดใหญ่ เหมาะแก่การพายเรือชมวิว
  • ส่วนบริเวณทิศตะวันออกของเกาะห้องมีถ้ำ ให้นั่งเรือเข้าไปเที่ยวชมหลายแห่ง
  • ถ้ำน้ำไม่สูงมากประมาณช่าวงต้นขา สามารถเดินเลาะไปตามแนวสันทราย เพื่อชมวิวเกือบรอบเกาะห้องได้
  • เกาะห้อง มีหาดทรายแคบๆ ให้นักท่องเที่ยวลงไปถ่ายภาพได้

ข้อมูลการเดินทาง

การเดินทาง : รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จาก อ.เมือง จ.พังงา มุ่งหน้าไปทาง อ.ตะกั่วทุ่ง ประมาณ 3 กม.จะพบแยกซ้ายมือเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4144

ให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับรถมุ่งหน้าตรงต่อไปเรื่อยๆ อีกประมาณ 4 กม.จะพบกับท่าเรือท่าด่านฯ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อช.อ่าวพังงา รถโดยสารประจำทาง มีรถสองแถว และ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

จากตลาดพังงามายังบ้านท่าด่านฯค่ารถไม่เกินคนละ 50 บาท (ทีมงานท่องเที่ยวดอทคอมแนะนำให้ซื้อทัวร์หรือติดต่อเหมาเรือกับบริษัททัวร์จากในตัว อ.เมือง จ.พังงา จะสะดวกกว่า

ขอขอบคุณบทความรีวิวการท่องเที่ยว โดย ufa168

* อ่านบทความดีๆ ส่งเสริมการลงทุน >> https://ufabets5.com/contentandnews/