Categories
Blog

เขื่อนเชี่ยวหลาน

เขื่อนเชี่ยวหลาน

เขื่อนเชี่ยวหลาน คู่แฝด กุ้ยหลิน ประเทศจีน

เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชชประภา แหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับฉายาว่า เป็นกุ้ยหลิน เมืองไทย เพราะ มีความสวยงาม ของเทือกเขาหินปูน ที่เหมือนกัน กับกุ้ยหลิน ที่ประเทศจีน ซึ่ง เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนที่ก่อสร้างขึ้น มาตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เพื่อ ช่วยอำนวยประโยชน์ ในด้านสังคม

เศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ โดย เขื่อนเชี่ยวหลาน จัดเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในภาคใต้ ซึ่ง สร้างขึ้นมาเพื่อ พัฒนาแหล่งน้ำ และ พลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเขื่อนเชี่ยวหลาน เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ ว่า เขื่อนรัชชประภา ซึ่งมีความหมายว่า แสงสว่าง แห่งราชอาณาจักร

  นอกจาก ความสวยแล้ว เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน ยังสร้างคุณประโยชน์ ให้กับชาวบ้าน และ ชาวประมง ในละแวกนั้น ไว้มากมาย ที่นี่เป็นเขื่อน อเนกประสงค์ แห่งที่สองของภาคใต้ สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้น ลำน้ำคลองแสง ที่บ้านเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบัน

เป็นส่วนหนึ่ง ของอุทยานแห่งชาติเขาสก และยังเป็นแหล่ง ผลิตพลังงานไฟฟ้า แหล่งกักเก็บน้ำ ในฤดูฝน เพื่อการเพาะปลูก ช่วยบรรเอาอุทกภัย และ แก้ไขน้ำเสีย และ ผลักดันน้ำเค็ม แค่นี้ยังไม่พอ ที่นี่ ยังเป็นแหล่ง ประมงน้ำจืดที่สำคัญ เพื่อให้ชาวบ้านหารายได้เลี้ยงชีพอีกด้วย

มุมที่พักตากอากาศ

เขื่อนเชี่ยวหลาน2

หากใครมาภาคใต้ แล้วอยากหา สถานที่พักผ่อนสบาย ๆ พร้อมกับ วิวภูเขาหินปูน สุดอลังการ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด ด้วยเขื่อนเชี่ยวหลาน มีลักษณะ เป็นแอ่งน้ำ แล้วมียอดเขาหินปูนน้อยใหญ่เรียงรายล้อมรอบ และ มีบางยอดเขาโผล่พ้นน้ำขึ้นมา

แน่นอนว่า ที่นี่จึงดูแปลกตา ไม่เหมือนกับ เขื่อนอื่นที่ไหนในไทย และหลายคนยกให้ เขื่อนเชียวหลาน เป็น เขื่อนที่มีทัศนียภาพสวยงาม มากที่สุด ของไทยอีกด้วย สำหรับที่นี่ ถือเป็นหนึ่ง ในสถานที่ที่สวยงามมากๆ ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ได้ ยิ่งใครสายเที่ยว ภูเขาด้วยแล้วก็ไม่ควรพลาด อย่างยิ่ง ซึ่งส่วนที่สวยที่สุด

เขื่อนจะอยู่ภายใน อ่างเก็บน้ำ ไม่ใช่บริเวณสันเขื่อน ดังนั้นถ้าจะเอาให้สุด ควรนอนพักแรม ในแพกลางเขื่อน อย่างน้อยหนึ่งคืน การันตีเลยว่า ยังไงก็ได้ รูปบรรยากาศสวย ๆ กลับบ้าน โดยเฉพาะ ช่วงแสงเช้า/เย็น ขอบอกเลยว่า ที่นี่เด็ดสุดๆไปเลย และล่าสุด อุทยานแห่งชาติเขาสกได้รับเป็น อุทยานน่าเที่ยวที่สุดของโลก

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าแวะชม ใน เขื่อนเชียวหลาน

เขื่อน เชี่ยวหลาน3

น้ำตกแม่ยาย

 อยู่ห่างจาก ที่ทำการอุทยาน ประมาณ 5.5 กิโลเมตร เป็นน้ำตก แห่งเดียว ภายใน อุทยานแห่งชาติ ที่รถยนต์ สามารถเข้าไปถึง มีลักษณะ เป็น น้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 30 เมตร ซึ่ง ในหน้าฝนน้ำจะเต็ม หน้าผาที่สูงชัน กระจัดกระจาย แตกฟองขาวโพลน

น้ำตกวังหิน 

ตั้งอยู่ห่าง จากที่ทำการ อุทยานแห่งชาติ ประมาณ 2.8 กิโลเมตร เป็นน้ำตก ขนาดเล็ก สูงประมาณ 15 เมตร มีจุดชมวิว เรียกว่าน้ำตก บางวิ่งหิน เป็นจุด ที่มองแล้ว ดูสวยงาม อีกแห่งหนึ่ง และ มีที่สำหรับ เล่นน้ำพร้อมกัน ได้ไม่น้อยกว่า 500 คน

ตั้งน้ำ 

อยู่ห่างจาก น้ำตกวิ่งหิน ประมาณ 3.2 กิโลเมตร และ อยู่ห่างจากที่ทำการ อุทยานแห่งชาติ ประมาณ 6 กิโลเมตร มีลักษณะ เป็นภูเขา ที่ถูกน้ำกัดเซาะ จนขาดออกจากกัน ทำให้ กลายเป็น หน้าผา ที่หันหน้าเข้าหากัน

น้ำตกโตนกลอย 

ตั้งอยู่ห่าง จากตั้งน้ำ ประมาณ 1 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก ที่ทำการ อุทยานแห่งชาติ ประมาณ 7 กิโลเมตร น้ำตกโตนกลอยเป็นน้ำตกที่เกิดจากคลองศก มีความสวยงาม ลักษณะ เป็นน้ำตก ชั้นเดียว ดิ่งลง มาจากหน้าผา สูงประมาณ 20 เมตร

น้ำตกธารสวรรค์ 

อยู่ห่างจาก ตั้งน้ำ ประมาณ 1 กิโลเมตร และ อยู่ห่างจาก ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 6 กิโลเมตร น้ำตกธารสวรรค์ เป็นน้ำตก ที่เกิดจากลำห้วย บางพลูจืด ไหลลงสู่คลองสก น้ำตก ไหลลงมาจาก หน้าผาชันพุ่งโค้งแบบรุ้งกินน้ำ

น้ำตกโตนไทร 

ตั้งอยู่ห่าง จาก น้ำตกโตนกลอย ประมาณ 2 กิโลเมตร และ อยู่ห่าง จากที่ทำการ อุทยานแห่งชาติ เขื่อนเชี่ยวหลาน ประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีความงดงาม

การดูแลด้านสังคม

กฟผ. ได้ร่วมมือ กับ หน่วยราชการต่างๆ ให้ความช่วยเหลือ ราษฎรในเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำ จำนวน 385 ครอบครัว โดย จ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินพร้อมทั้งจัดสรร ที่อยู่อาศัย และที่ทำกินให้อย่างเป็นธรรม ภายในหมู่บ้านมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่สำคัญครบถ้วน

รวมทั้ง การจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพรองให้แก่ราษฎรอีกหลายโครงการ เช่น จัดอบรมเคหกิจแก่แม่บ้าน การตัดเย็บเสื้อผ้า ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกล ปลูกผลไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดโครงการสินเชื่อส่งเสริมการปลูกยางในเขตโครงการและยังได้จัดสรรงบประมาณให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อดำเนินงานด้านสหกรณ์การเกษตรควบคู่กันไปด้วย

ขอขอบคุณการรีวิวที่ท่องเที่ยวสวยๆ โดย ufabet.com