Categories
Blog

เที่ยวเมืองสงขลา

เที่ยวเมืองสงขลา1

สถานที่ ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เที่ยวเมืองสงขลา มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

เที่ยวเมืองสงขลา สงขลาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวสืบต่อกันตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีการค้นพบหลักฐาน ได้แก่ ขวานหิน ซึ่งเป็นเครื่องมือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่อำเภอสทิงพระ ประวัติ ความเป็นมา และวัฒนธรรมสมัยที่ เมืองสทิงพระเจริญ เค บูรล์เบท ได้ให้ทัศนะว่า สทิงพระ คือศูนย์กลางของอาณาจักรเซี้ยะโท้หรือเซ็กโท เป็นแหล่งหนึ่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียโดยตรงในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 7 ศตวรรษ เพราะมีร่องรอยทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ที่แสดงให้เห็นว่าเมืองสทิงพระเป็น ศูนย์กลางการปกครองดินแดน รอบ ๆ ทะเลสาบสงขลาในสมัยนั้น

เที่ยวเมืองสงขลา กับ แหลมสมิหลา

เที่ยวเมืองสงขลา

หรือที่มี ชื่อเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า แหลมหิน อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจาก ตลาดทรัพย์สิน (ตลาดสดเทศบาล) ประมาณ 2.5 กิโลเมตร อยู่ห่างจาก บน.56 ประมาณ 40 กม.มี หาดทรายขาว สะอาด ทิวสนร่มรื่น ชายทะเล เมืองสงขลา ซึ่งเปรียบเสมือน ห้องรับแขกธรรมชาติ ที่ต้อนรับ ผู้มาเยือนเรื่อยมาจน ปัจจุบันหาด

สมิหลา อยู่ทางตอนเหนือ ของชายทะเล เมืองสงขลา ถัดจาก แหลมสนอ่อน ทอดยาว ไปถึงแหลมสมิหลา ที่อยู่ ท้ายหาด ทางด้านใต้ เป็นชายหาด สวยงาม น่าเดินเล่น ทรายขาวละเอียด น้ำไม่ลึกมาก เล่นน้ำได้ดี ตลอดจนถึง จัดเป็นสถานที่ พักผ่อน วิ่งออกกำลังกาย จุดชมวิวที่ สวยงามมีทิวทัศน์ของ เกาะหนู เกาะแมว เป็นฉากหลัง มีปฏิมากรรม รูปนางเงือกนั่งอยู่บนโขดหิน อันเป็น สัญลักษณ์ ของ จังหวัดสงขลา

บริเวณ แหลมสมิหลา มีโขดหิน ขนาดย่อมยื่น ลงทะเล หาดทรายขาวละเอียดมาก ที่เรียกว่า ทรายแก้ว มีป่าสนร่มรื่น ในแหลมสมิหลา สามารถมองเห็น ทิวทัศน์ อันงดงาม ของ เกาะหนู เกาะแมว จนมีคำกล่าว ว่าใคร

มาเที่ยวสงขลา แล้วไม่มา เที่ยวชม สมิหลา ก็เหมือน มาไม่ถึง ที่สงขลา
รูปปั้น นางเงือกทอง สัญลักษณ์ อันโดดเด่นของ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บริเวณ ปลายแหลมสมิหลา นักท่องเที่ยว นิยมจะไปถ่ายภาพ คู่กับนางเงือกกันเสมอ นางเงือกทอง ถูกสร้างขึ้น

จุดชมวิวที่มีทิวทัศน์สวยงามมีปฏิมากรรมรูปนางเงือกนั่งอยู่บนโขดหิน รูปปั้น“นางเงือกทอง” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดสงขลาตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมสมิหลา นักท่องเที่ยวนิยมจะไปถ่ายภาพคู่กับนาเงือกกันเสมอ นางเงือกทองถูกสร้างขึ้นตามนิยายของ

ไทยโบราณ ซึ่ง ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์) ได้บอกเล่าไว้ว่า ในวันดีคืนดีนางเงือกจะมานั่งหวีผมบนชายหาดด้วยหวีทองคำ
วันหนึ่งบังเอิญว่ามีชายชาวประมงเดินผ่านมา ทำให้นางเงือกตกใจ รีบหนีลงทะเลไปโดยลืมหวีทองคำไว้ ฝ่ายชาวประมงเห็นดังนั้นก็เก็บหวีทองคำไว้และเฝ้าคอยนางเงือกที่หาดนั้นเสมอ แต่นางเงือกก็ไม่เคยปรากฏกายให้เห็นอีกเลย

เขาตังกวน

เที่ยวเมืองสงขลา2

เขาตังกวน เป็นสถานที่ ท่องเที่ยว ที่สำคัญ แห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่ที่สวยงามมาก และมีผู้คนขึ้นมาชมวิวและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และสิ่งที่สวยงามก็ทำให้ นักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มาเยี่ยมชมที่นี้

และที่ตั้ง เป็นเนินเขาสูง จาก ระดับน้ำทะเล ประมาณ 2,000 ฟุต จากยอด เขาตังกวน สามารถมองเห็น ทิวทัศน์ของเมืองสงขลา ได้โดยรอบ บนยอดเขาตังกวน เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมือง สงขลาซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี อยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ฟุต

โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4 ได้พระราชทานเงินหลวงให้เป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ร.9 ได้ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุในองค์พระเจดีย์ในทุกๆ ปีในเดือนตุลาคม จะมีงานพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์ และประเพณีตักบาตรเทโวและลากพระของสงขลา

เกาะยอ

เที่ยว เมืองสงขลา4

เกาะยอ ภาพที่รู้จัก เมื่อก่อนนั้น คือ เกาะกลาง ทะเลสาบสงขลา มีสะพานติณสูลานนท์ พาดผ่าน เป็นเกาะที่ เงียบสงบ มีความเป็น วิถีชีวิต มีโฮมสเตย์ ของชาวบ้าน ให้ได้พักผ่อน มีกระชังปลา เรียงราย กลางทะเลสาบกลายเป็น ภาพที่สวยงาม โดยเฉพาะ ในยามเย็น ที่พระอาทิตย์ ลับขอบฟ้า ครั้งหนึ่ง เคยนั่งรถผ่าน และแวะไปถ่ายภาพ เกาะยอบริเวณสะพานตินฯ ไม่ได้เที่ยวรอบเกาะ แต่ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก็ทำให้หลงเสน่ห์เกาะนี้แบบเต็มๆ

เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบสงขลา เดินทางโดยข้ามสะพานติณสูลานนท์ ไปตามเส้นทาง เพียงเกาะเดียว กลางทะเลสาบสงขลา ตอนล่างที่มีฐานะเป็นตำบลหนึ่ง ในเขตอำเภอเมืองฯ โดยมีพื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 4,000 คน แบ่งเป็น 9 หมู่บ้าน เกาะยอ ถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ เป็นหนึ่ง ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสงขลา

สภาพทั่วไป บนเกาะยอนั้น ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ไม่สูงนัก มีที่ราบเชิงเขาติดทะเล และมีที่กว้าง ทางตอนใต้ ของเกาะยอ อีกทั้งยังมี การตัดถนนลาดยางรอบเกาะ ไฮไลต์บนเกาะยอ เรียนรู้การทำสวนผลไม้ แบบสุมรุม หรือสวนสมรม ที่เป็น การปลูกผลไม้ หลากหลายชนิด อยู่ภายในสวนเดียว นั่นหมายความว่า ผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน และผลไม้ ที่มีชื่อของเกาะยอคือ จำปาดะ ซึ่งลักษณะคล้ายขนุนแต่ลูกเล็กกว่า สามารถนำไปทอด เหมือนกล้วยแขก หรือจะกินสดก็ได้

ชมผ้าทอเกาะยอ ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมจากผู้นิยมสวมใส่ผ้าไทย มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายราชวัตถ์ ดอกพิกุล ดอกพะยอม เนื้อผ้าดูแลรักษาง่าย ล่องเรือชมแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในทะเลสาบสงขลา รื่นรมย์ประเพณีเก่าแก่ เช่น ประเพณีแห่หมรับเรือนสิบ และประเพณีขึ้นเขากุฏ ซึ่งถือเป็นทุนทาง ที่ทำให้ชุมชนเกาะยอเป็นชุมชน ที่เข้มแข็งน่าอยู่ ท่องไปในเส้นทาง สายวัฒนธรรม

ขอขอบคุณ บทความแนะนำการท่องเที่ยวดีๆ โดย ufabet.com