Categories
Blog

เมืองลอง แพร่

เมืองลอง-แพร่

เมืองลอง แพร่ ที่ไม่เป็นรองใคร

เมืองลอง แพร่ คือ หากมาเที่ยวเมืองแพร่ มักนึกถึงแต่สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมือง แวะเที่ยววัด คุ้มอาคารเก่า และ ร้านกาแฟชิค แต่แพร่ไม่ได้มีดีแค่ในตัวเมือง ไม่ไกลจากตัวเมือง

เมืองลอง แพร่ มีอำเภอเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอย่างสงบ ท่ามกลางหุบเขา นามว่า เมืองลอง อำเภอเก่าแก่ ที่มีเรื่องราวที่ดีของ ประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความเป็นธรรมชาติเรียบง่ายตามแบบฉบับวิถีดั้งเดิม

แต่ถ้าอยากได้ความฮิบ ผ่านอาคารสถาปัตยกรรมคลาสสิค และ ร้านกาแฟ เมืองลอง ก็มีให้ได้ไปโพสต์ท่าถ่ายภาพชิคๆ  อยากเที่ยววัดเก่าชมวิวสวยก็มีให้ชม อยากพักผ่อนแบบสโลวไลฟ์ มีที่พักโฮมสเตย์แสนอบอุ่น

ให้พักกายพักใจ เรียกได้ว่า อำเภอลอง มีความพิเศษซ่อนอยู่มากมาย จนไม่อยากให้มองผ่านไป รีวิวนี้จะพาไปตามรอยอำเภอเก่า ที่มาของวลี “เมืองแพร่แห่ระเบิด” ที่เราคุ้นหู และ ผ่านตากันมาบ้าง

ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เมืองลอง แพร่

อำเภอลอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดแพร่  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 42 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 885,350.62 ไร่ หรือประมาณ 1,416 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบประมาณ 20 %

เป็นภูเขา และป่าไม้80 % (พื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 82,019 ไร่คิดเป็น 9.06 % ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัย) และ สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบฝนเมืองร้อน

ที่ตั้ง อาณาเขต การคมนาคม

อำเภอลองตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023 เป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ : ติดต่อกับอำเภอสอง และ อำเภอหนองม่วงไข่
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับอำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น และ อำเภอเด่นชัย
ทิศใต้ : ติดต่อกับอำเภอวังชิ้น
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับอำเภอแม่ทะ และอำเภอแม่เมาะ ( จังหวัดลำปาง )

พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ

เมืองลอง-แพร่-1

ตั้งอยู่ในอำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงอำเภอลอง ตัวอาคารมีสีเหลืงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จำลองคล้ายกับสถาปัตยกรรมของสถานีรถไฟบ้านปิน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงผ้าซิ่นโบราณ และ ของเก่าต่างๆ รวมถึง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนตก

พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ ริเริ่มโดยนายโกมล พานิชพันธ์ นักสะสมผ้าโบราณชาวอำเภอลอง ซึ่งได้สะสมผ้าโบราณชนิดต่างๆของ “เมืองลอง” และผ้าโบราณของชุมชนใกล้เคียง จนกระทั่งร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพื้นบ้านสาขาสิ่งทอ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อปี พ.ศ.2535 จากนั้นจึงได้เปิดเป็น พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ ให้บุคคลทั่วไปชม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2535

วิหารโบราณของวัดสะแล่ง

เมืองลอง-แพร่-2

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองลอง ก็คือ “วัดสะแล่ง” คำว่า “สะแล่ง” เป็นชื่อของดอกไม้ป่าชนิดหนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นดอกสีขาวนวล ลักษณะของดอกคล้ายดอกปีป (กาสะลอง) ภายในวัดมีศาสนวัตถุ ที่สำคัญ เช่น พระธาตุชะอูบคำ อุโบสถ

ซุ้มพระ ซุ้มสิงห์จามเทวี เป็นต้น นอกจากนั้น ภายในวัดยังเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวัตถุโบราณ อาทิ พระพุทธรุปโบราณ พับสา รอยพระพุทธบาทสัมฤทธิ์ วิหารจำลอง บาตรหิน ผ้าพระบฎ สัตตภัณฑ์ เครื่องรางของขลัง

อีกมุมหนึ่งของวิหารโบราณของวัดสะแล่ง นอกจากแหล่งท่องเที่ยวของอ.ลอง ยังมีสถานที่ที่มีความน่าสนใจอีกมากมาย อาทิ เฮือนคำแสน อ.หนองม่วงไข่ หอศิลป์ขนาดเล็ก ที่รวบรวมศิลปะงานแกะสลักไม้ โดย “สล่า” หรือ ช่างฝีมือแกะสลักในท้องถิ่น ที่มีความอ่อนช้อย

เป็นเอกลักษณ์ งดงาม , บ้านทุ่งโฮ้ง อ.เมือง เป็นแหล่งผลิตเสื้อหม้อห้อมที่มีชื่อเสียงของประเทศ, วัดหลวง อ.เมือง เป็นวัดเก่าแก่ อายุมากกว่า 1,000 ปี สักการะพระเจ้าแสนหลวง พระพุทธรูปขนาดใหญ่ประทับนั่งปางสมาธิสร้างโดยศิลปะล้านนาผสมกับสุโขทัย วัดพงษ์สุนนท์ อ.เมือง

ชมวิหารแก้วองค์พระธาตุเจดีย์ 108 ยอด ที่เป็นวิหาร สีขาวทั้งหลัง, วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น แหล่งรวบรวมคัมภีร์ใบลานมากที่สุดในโลก และ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ อ.เด่นชัย ชมความงดงามสถาปัตยกรรมผสมผสาน โดดเด่นด้วยงานปั้น งานแกะสลักและจิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น

โฮงซึงหลวง ของดี เมืองลอง แพร่

เมืองลอง-แพร่-3

ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดขึ้นจากความตั้งใจ ของชุมชนในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี โดยที่นี่ผลิตและจำหน่ายเครื่องดนตรีพื้นเมืองหลากหลายชนิด อาทิ สะล้อ ซึง นักท่องเที่ยวจะได้รับชมและ รับฟังดนตรีขับกล่อมอันไพเราะเสนาะหู และ ยังได้ชมการทำน้ำพริกน้ำย้อยสูตรเมืองลอง และ การปักผ้าปาญอ ของชนเผ่าปกาเกอะญออีกด้วยฝีมือความชำนาญของช่างผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมือง

การเดินทางสู่อำเภอลองสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023 (ต่อเขตเทศบาลเมืองแพร่ควบคุม-วังชิ้น) ตรงจากตัวจังหวัดแพร่ หรือเดินทางด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (อินทร์บุรี-เชียงใหม่) จากจังหวัดลำปางหรืออุตรดิตถ์ก่อนที่จะเลี้ยว

เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1023 ที่บ้านแม่แขม ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง เดินทางโดยรถไฟสายเหนือ ลงที่สถานีบ้านปิน ตำบลบ้านปิน แล้วนั่งรถโดยสารต่อเข้ามายังตัวอำเภอเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเดินทางมาอำเภอลองแบบไม่มีรถส่วนตัว

การเดินทางที่สะดวกที่สุด หากต้องการมาเที่ยวอำเภอลองโดยตรง คือ สามารถนั่งรถไฟสายเหนือ กรุงเทพ-เชียงใหม่ ข.51 ซึ่งจะถึงสถานีบ้านปินตอนเช้าประมาณ 8 โมงกว่า หรือ ลองเช็ครอบรถไฟสายเหนือจากการรถไฟได้ ว่ามีขบวนไหนที่จอดสถานีบ้านปินบ้าง

จากนั้นสามารถเหมารถมอเตอร์ไซต์รับจ้างนำเที่ยวจากสถานีได้เลย รอบละ 150 บาท รับจากสถานีรถไฟบ้านปิน จากนั้นพาเที่ยวตามจุดสำคัญ ได้แก่ ร้านกาแฟแฟ่ระเบิด พิพิธภัณฑ์โกมลผ้า วัดศรีดอนคำ วัดสะแล่ง และทานขนมจีนน่้ำย้อย

ใช้เวลาเพียงครึ่งวันก็เที่ยวได้ครบ ส่วนจุดอืนๆเพิ่มเติม สามารถสอบถามราคาว่าจะต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่ เบอร์มอเตอร์ไซต์รับจ้าง พี่แชร์ โทร 087 577 5060 พี่นึก โทร 064 186 6085 สำหรับคนที่เดินทางมาจากตัวเมืองแพร่ มีรถสองแถวจากตัวเมืองมาที่อำเภอลอง

มาลงที่สถานีบ้านปิน ระยะทางเกือบ 40 กิโล การเดินทางจากตัวเมืองแพร่โดยรถสองแถว ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ผ่านเส้นทางเขาที่คดเคี้ยวเป็นบางช่วง หรือนั่งรถตู้ แพร่-ลำปาง ไปลงที่อ.ลองได้เลย รถตู้เริ่ม 6 โมงเช้า – 6 โมงเย็น

ขอขอบคุณบทความแนะนำการท่องเที่ยวโดย sagaming66

เครดิต : https://ufabets5.com/sa-gaming-66/