Categories
Blog

เมืองโบราณ สมุทรปราการ

เมืองโบราณ-สมุทรปราการ

เมืองโบราณ สมุทรปราการ

เมืองโบราณ สมุทรปราการ คือ เมืองโบราณ เป็นเป็นพิพิธภัณฑ์จำลองสถานพื้นที่กว่า 800 ไร่ ต้องการแหล่งอ้างอิง ดีกว่านี้ ตั้งอยู่ติดถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยนายเล็ก วิริยะพันธุ์

นักธุรกิจเจ้าของบริษัท วิริยะประกันภัย และ เครือธนบุรีพานิช จำกัด เมืองโบราณ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ลักษณะที่ดินมีผังบริเวณคล้ายรูปขวาน ต้องการอ้างอิง และ ได้มีการจัดวาง สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม ที่สำคัญของประเทศ

ในทุกภาคตามผังที่ดิน ภายในประกอบด้วยโบราณสถาน ปูชนียสถาน วัดโบราณ ตลาดน้ำ ตลาดบก พระราชวังต่างๆ เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยอาคารที่สร้างจำลองขึ้นใหม่ ด้วยการลดทอนสเกลลง หรือ อาคารจริงที่ย้ายมาตั้งไว้ยังเมืองโบราณเอง

ภายในเมืองโบราณ ยังมีที่พักแรม ชื่อว่า “นครริมขอบฟ้า” อีกด้วย ความประสงค์การสร้างเมืองโบราณ โดยคุณเล็ก และคุณประไพ วิริยะพันธุ์ เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้ง ที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวบรวม เพื่อ รักษา , สืบสาน เพื่อ สร้างสรรค์ , เปิดประตู เพื่อ ส่งผ่าน

พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ

ยินดีต้อนรับสู่เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชน กลางแจ้งแห่งสยามประเทศ แหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรม และ ศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ในประเทศไทย จัดแสดงไว้อย่างมีชีวิตชีวา บนพื้นที่กว่า 800 ไร่ ที่เมืองโบราณ เราเป็นต้นเเบบเเนวคิด ของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ผ่านการสร้างระบบ การจัดการอันมีคุณภาพ การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และ การพัฒนาศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง จนบรรลุเป้าหมาย เเละกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยม สำหรับผู้คน ทุกเชื้อชาติ ทุกวัย ในทุกๆยุคสมัย

เมืองโบราณ ณ จังหวัดสมุทรปราการ ยังเป็นอีกหนึ่ง แหล่งการเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งมีเป้าหมาย ที่จะพัฒนา ไปสู่แหล่งท่องเที่ยว เเบบยั่งยืนอันสมบูรณ์เเบบต่อไป เรามีความตั้งใจในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา ในเรื่องของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม ผ่านเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ที่มีความต้องการให้ทุกคนได้รู้ถึงคุณค่า และ เข้าใจถึงความเป็นมาของสังคมไทย ในส่วนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ก็ได้มีการคำนึงถึงการสร้างงาน

การกระจายรายได้ และ การมีส่วนร่วมของชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ เรายังเห็นถึงความสำคัญของการ จัดการสภาพแวดล้อม ให้ใกล้เคียงกับสภาพของบ้านเมืองในอดีต ที่มีผืนป่าไม้อุดมสมบูรณ์ อากาศบริสุทธิ์ ไร้มลพิษ ซึ่งอันที่จริงเเล้วนั้น พื้นที่รอบเมืองโบราณ

ในปัจจุบันนั้น ถูกรายล้อมไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเขตชุมชนที่มีการจราจรคับคั่ง ส่งผลให้เกิดสภาวะมลพิษ เช่นเดียวกับเมืองอุตสาหกรรมอื่นทั่วประเทศไทย ที่สภาวะดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำคัญ ทำให้แหล่งท่องเที่ยวบริเวณนั้นมีความล่าช้าในส่วนของการพัฒนา

ไปสู่ความยั่งยืน เเต่ทางเราก็ได้พยายามอนุรักษณ์ พื้นที่เมืองโบราณอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชม ได้เห็นถึงความดีงาม อันควรที่จะเป็นในอดีต อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แห่งนี้ คือ “ความมีคุณค่า” และ เป็นเมืองโบราณ มิได้อยู่ที่การเป็นเพียง แหล่งท่องเที่ยว

ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมา เพื่อพักผ่อนสนุกสนาน แล้วก็กลับไปโดยไม่ได้อะไร แต่คุณค่าในสถานที่แห่งนี้ นั้นจะบรรลุเป้าหมาย เมื่อผู้มาเยือนสามารถเข้าใจ ในสิ่งที่ผู้ก่อตั้ง ต้องการที่จะถ่ายทอด มองเห็นถึงความสำคัญ สนับสนุนให้สถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

เหตุการณ์สำคัญ

เมืองโบราณ-สมุทรปราการ-1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังเมืองโบราณ 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2514

(ทั้งสองพระองค์เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์) และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 เวลา 17.00 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมายัง เมืองโบราณ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และ พระราชสวามี

มีกรรมการของเมืองโบราณ นำโดย คุณประไพ วิริยะพันธุ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้นทั้ง 4 พระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ทอดพระเนตรโบราณวัตถุสถานสำคัญต่างๆ ภายในเมืองโบราณจนทั่ว

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จำนวน 500 คน นำโดยนายวีระ สมความคิด ได้เดินทางมายังเมืองโบราณ เพื่ออ่านแถลงการณ์ในนามเครือข่ายภาคีทวงคืนดินแดนแผ่นดินไทย เพื่อทวงคืนแผ่นดินไทยรอบปราสาทพระวิหารมาเป็นของคนไทย

พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท

เมืองโบราณ-สมุทรปราการ-2

พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท ที่ถูกสร้างขึ้น จากหลักฐานทางโบราณคดี ที่เห็นแล้วต้องทึ่งมากมาก เป็นสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยา

แม้ของจริงจะเหลือ แต่ซากฐานปราสาท แต่ที่นี่ก็ถ่ายแบบออกได้ได้วิจิตรงดงาม ให้คนสมัยปัจจุบันได้ชมและสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด ที่เมืองโบราณ สมุทรปราการเลย

บัตรเมืองโบราณ 365 วัน เฉพาะคนไทย

วิธีที่ 1 ใช้รถรางและปั่นจักรยาน

โดยวิธีนี้ไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม บริการรวมกับบัตรค่าเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายๆ ส้มปอยว่าปั่นจักรยานสนุกเลย แม้เมืองไทยจะอากาศร้อน

แต่เมืองโบราณมีต้นไม้เยอะ บางโซนเป็นต้นไม้ใหญ่ ให้ร่มเงาให้เราสามารถปั่นจักรยานได้ชิลๆ แวะนั่งปิกนิคได้ หรือ ใครไม่อยากปั่นก็นั่งรถรางก็ได้

วิธีที่ 2 ขับรถยนต์ส่วนตัว

เข้าไปได้เลย โดยต้องชำระเพิ่มเติมคันละ 400 บาท ถ้าใครนำรถส่วนตัวมาเองก็วิธีนี้เลย สะดวก ไม่ร้อน

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าขับรถกอล์ฟ มาจนได้ที่แล้ว ต่อไปจะแนะนำพิกัดในแต่ละจุดที่ไปเมืองโบราณแล้วต้องห้ามพลาดไปเยือนเลย

วิธีที่ 3 ขับรถกอล์ฟไฟฟ้า

วิธีนี้ก็สะดวกดีค่ะแต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมา เป็นรถกอล์ฟ 4 ที่นั่ง และรถ 6 ที่นั่ง รถใหม่ สะอาด ขับง่ายมากมากราคารถกอล์ฟ 4 ที่นั่ง ชั่วโมงแรก 350 บาท

ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 200 บาทราคารถกอล์ฟ 6 ที่นั่ง ชั่วโมงแรก 500 บาท ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 300 บาท เพื่อความปลอดภัยคนที่จะเช่ารถกอล์ฟขับได้จะต้องมีใบขับขี่ด้วย

ขอขอบคุณบทความ รีวิวการท่องเที่ยว ดีๆ โดย ufabet168

บทความวิธีหาเงินเที่ยวเจ๋งๆ >> คลิ้ก <<