Categories
Blog

หาดแสนสุขลำปำ พัทลุง

หาดแสนสุขลำปำ-พัทลุง

หาดแสนสุขลำปำ พัทลุง

หาดแสนสุขลำปำ พัทลุง คือ อยู่เลยวัดวังไปตามทางหลวง หมายเลข 4047 อีกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหาดทรายที่มีทิวสน ร่มรื่นริมฝั่งทะเลสาบสงขลา มีศาลากลางน้ำ ชื่อ “ศาลาลำปำที่รัก”

สำหรับชมทิวทัศน์ บริเวณทะเลสาบ จากบริเวณชายหาด มีสะพานเชื่อมไปยังเกาะลอย ซึ่งเป็นเกาะที่เกิดจาก การทับถมของตะกอน ปากน้ำลำปำ คงไม่มีความสุขใด จะแสนสุขเท่ากับการได้มา พักผ่อนหย่อนใจ

บนชายหาดแห่งนี้ ด้วยเป็นหาดทราย ที่รื่มรื่นไปด้วยทิวสน เรียงรายริมฝั่งทะเลสาบสงขลา มองออกไปจะเห็น ทิวทัศน์ของทะเลสาบสงขลา ที่มีเสน่ห์ด้วยเกาะน้อยใหญ่ ดูน่าตื่นตา กิจกรรมน่าทำ- สักการะ

พระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ในฉลองพระองค์โจงกระเบน ประดิษฐานเด่นเป็นสง่าอยู่ริมชายฝั่ง ด้านซ้ายมือ ซึ่งครั้งหนึ่งพระองค์เคยเสด็จ มาประทับแรม ณ ที่แห่งนี้- แวะถ่ายรูปกับ รูปมโนราห์

ศิลปะการแสดงที่มีชื่อเสียงของพัทลุง ที่ตั้งเด่นเป็นสง่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก- เดินเล่นใน ลานน้ำพุ ที่ประดับด้วยรูปปั้น “โลมาอิรวดี” และ “ปลาลำปำ” อันเป็นปลาสำคัญของทะเลสาบสงขลา

จากจุดนี้สามารถมองเห็น ศาลากลางน้ำ ที่เรียกว่า ศาลาลำปำที่รัก- ข้ามสะพานไปยัง เกาะลำปำ เกาะกลางน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ บรรยากาศบนเกาะร่มรื่น ไปด้วยป่าสน มีลมพัดเย็นสบาย

บริเวณชายหาด ยังเหมาะแก่การนั่งชมวิว และ ในบางจุดสามารถลงเล่นน้ำได้ด้วย บนเกาะลำปำนั้น เป็นเพียงจุดเดียว บนฝั่งทะเลสาบด้านตะวันตก ที่สามารถชมวิว ทะเลสาบสงขลา ได้อย่างสวยงาม

สภาพทั่วไป หาดแสนสุขลำปำ หรือ หาดลำปำพัทลุง

หาดแสนสุขลำปำ เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลสาบสงขลา เป็นบริเวณที่ร่มรื่น อากาศเย็นสบายมองไปด้านหน้าเห็นทิวทัศน์ ของทะเลสาบสงขลา มีเกาะใหญ่ – เกาะน้อย รายเรียงสวยงามมาก

ห่างจากริมฝั่งไปประมาณ 40 เมตรเศษ มีศาลาทรงไทย 1 หลัง เรียกว่า ศาลาลำปำที่รัก เดิมเคยมีผู้มาขอเช่าทำกิจการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม แต่ในระยะหลังสังเกตได้ว่าความสนใจของประาชน

เปลี่ยนแปลงจากการนั่งในห้องแคบๆ เป็นที่โล่งแจ้ง จึงมีผู้นำอาหาร เครื่องดื่ม และ ปลูกร้านค้าเล็ก ๆ ภายนอกมากขึ้น โดยเฉพาะบนเกาะลำปำมีสะพานเชื่อมรถผ่านไปมาได้ ยาวประมาณ 40 เมตร

เกาะนี้มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ ผู้คนมาใช้บริการโดยเฉพาะในวันหยุดราชการมีมากเป็นพิเศษ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของนักทัศนาจรจากต่างถิ่น และบริเวณใกล้เคียง เป็นชายหาดสำหรับการชมวิว

นั่งพักผ่อน บางบริเวณสามารถเล่นน้ำได้ ตรงปากคลองลำปำภายในทะเลสาบตื้นเขิน จนกลายเป็นเกาะกลางน้ำขนาดใหญ่ กรมป่าไม้ได้ปลูกต้นสนไว้เป็นสวนป่า ทำให้ความร่มรื่นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ได้เป็นอย่างดี เมื่อมองออกไปทางทะเลสาบจะเห็นเกาะสี่เกาะห้าซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออก นับเป็นจุดเดียวบนฝั่งทะเลสาบด้านตะวันตกที่เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม บริเวณชายหาดส่วนนี้บางครั้งก็ใช้เป็นที่จัดงานเทศกาล

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หาดแสนสุขลำปำ-พัทลุง-1

สร้างขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ครั้งเมื่อ ร.ศ.108 (พ.ศ.2432) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองพัทลุง ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2432

โดยมีเส้นทางเสด็จ ดังนี้ เสด็จประพาสและประทับแรม ณ เกาะหัวมวย บริเวณหมู่เกาะสี่เกาะห้า ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. 108 ไว้ที่หน้าผาเทวดา เสด็จประพาสและประทับแรม ณ ชายหาดลำปำ

ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้เสด็จประพาสวัดวัง ตำบลลำปำ และเสด็จทอดพระเนตรถ้ำคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์ และทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. 108 ไว้ที่เพิงหินภายในถ้ำคูหาสวรรค์ เจ้าเมืองพัทลุงในสมัยนั้น ได้สร้างพลับพลา เรียกชื่อว่า “ภัตตาคาร”

เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ณ ชายหาดลำปำ และมีการสร้างทางเดินไม้เชื่อมไปยังท่าเทียบเรือในทะเลสาบด้วย แต่เมื่อเวลาล่วงผ่านไป สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวก็ชำรุดไปตามกาลเวลา ประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงวิริยะ อุตสาหะ

ใฝ่พระทัยดูแลทุกข์สุขของราษฎรอย่างทั่วถึง ทรงปฏิรูปการปกครอง เลิกทาส วางพื้นฐานการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ยังความเจริญก้าวหน้าให้ปรากฏทัดเทียมนานาอารยประเทศตราบถึงทุกวันนี้ จึงพร้อมใจกันจัดสร้าง

ทางเดินหาดแสนสุขลำปำ

วันนี้อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสทั้งๆ ที่ยังอยู่ในช่วงมรสุม ตอนเช้ามักจะมีฝนตก ตอนเย็นก็ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตก มีช่วงสายๆ ถึงเที่ยงที่เราจะได้เห็นท้องฟ้าสีคราม ในจังหวัดพัทลุง หลังจากที่ทุกคนซื้อน้ำคนละแก้ว สำหรับแก้กระหาย ดับความร้อน

เพราะคิดว่าเราจะต้องใช้เวลาชมวิวทั่วหาดแสนสุขลำปำกันพักใหญ่ ตอนนี้ทุกคนก็แยกย้ายกันไปเดินชมวิวตามจุดต่างๆ ตามอัธยาศัย ผมจะพาเดินเข้าไปตามทางเดินเรื่อยๆ เริ่มจากอาคารหอกลองขนาดใหญ่ตรงนี้เลยก็แล้วกัน เพื่อเป็นศิริมงคล

ริมน้ำลำปำ

จากตัวเมืองพัทลุงใช้เวลาเพียง 5 นาที เราก็มาถึงหาดลำปำแล้วละครับ ที่นี่เดิมทีเป็นตัวเมืองพัทลุงก่อนที่จะย้ายไปอยู่ในที่ที่เราเห็นในปัจจุบัน เพราะว่าการเดินทางในสมัยก่อนใช้เรือเป็นพาหนะหลักของการเดินทาง

ตัวเมืองที่อยู่ติดน้ำจะสะดวกต่อการเตินทางติดต่อค้าขายมากกว่า นอกจากอยู่ริมน้ำแล้ว หาดแสนสุขลำปำยังมีสภาพเป็นแหลมยาวลึกด้านหนึ่งติดทะเลสาบ อีกด้านเป็นคลองลำปำ เป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือลำปำ

มีบริการเรือนำเที่ยว อีกฟากหนึ่งของคลองมีรีสอร์ทและร้านอาหารท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำอันแสนสงบ มีบริการจักรยานน้ำด้วย การมาเที่ยวหาดแสนสุขลำปำจะต้องจอดรถไว้ที่ลานจอดรถแล้วเดินเข้าไป

เกาะลอยลำปำ

ระหว่างแหลมที่เรายืนอยู่ จะมีคลองลำปำกั้นกลาง มองข้ามไปอีกฟากหนึ่งของคลองจะเห็นเกาะลอย เป็นเกาะที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีสะพานเชื่อมไปถึงกันได้ เห็นแบบนี้ใครจะนึกละครับ

ว่าเกาะลอยนี้เกิดจากการทับถมกันของตะกอน อันเนื่องมาจากทิศทางของน้ำซึ่งตรงนี้เป็นปากน้ำลำปำ นั่นเอง บนเกาะลอยมีหอสำหรับชมวิวขึ้นไปชมกันได้ด้วย มองทะเลสาบสุดลูกหูลูกตาสวยๆ

ประเพณีวัฒนธรรม และ ผลงานศิลปะต่างๆ

หาดแสนสุขลำปำ-พัทลุง-2

หนังตะลุง

  • เป็นผลงานการสร้างแผ่นหนังให้เกิดเป็นลวดลายตามตัวละครที่จะนำมาใช้ในการแสดง ที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นซุ้มแผ่นหนังที่มีตัวหนังอยู่หลายตัว ทำจากหนังเหมือนกับที่ใช้ในการแสดงหนังตะลุงจริงๆ ใส่กรอบพลาสติกใสๆ เอาไว้ แล้วสร้างเป็นซุ้มรูปกรอบสี่เหลี่ยม กันแดดกันฝน ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมกันทีละตัวๆ ไปเรื่อยๆ จนถึงสุดทางเดิน

รูปปั้นโนราห์

  • เป็นการแสดงอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อรู้จักกันไปทั่วโลก มีถิ่นกำเนิดอยู่ในภาคใต้ของไทย หาดแสนสุขลำปำก็สร้างเป็นรูปปั้นจำลอง ล้อมรอบด้วยสวนดอกไม้ เป็นอีกมุมหนึ่งที่จะมีคนมาถ่ายรูปกันเยอะ ด้านหลังของรูปปั้นเป็นปากน้ำลำปำ จุดที่คลองมาบรรจบกับทะเลสาบ

วงเวียนปลาลำปำ

  • นอกจากเจ้าปลาประจำถิ่นที่เป็นสัญลักษณ์อยู่บนวงเวียนน้ำพุของหาดลำปำแล้ว ก็ยังมีโลมาอิรวดี ด้วย

ข้อมูลการเดินทางรถยนต์

จากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางตะวันออกตามถนนราเมศวร์-อภัยบริรักษ์ พัทลุง-ลำปำ (ทางหลวงหมายเลข4047) ประมาณ 10 กิโลเมตร
รถสองแถวหรือรถสามล้อ : จากขนส่งพัทลุงมุ่งหน้าไปทาง พัทลุง – หาดใหญ่ และ ขับมุ่งหน้าไปเรื่อยๆ

ขับไปจนสี่แยกไฟแดงที่ 3 มีป้ายบอกไปลำปำเลี้ยวซ้าย ขับตรงไปตามถนนราเมศวร์-อภัยบริรักษ์ (ทางหลวงหมายเลข4047) ประมาณ 19 กิโลเมตร วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 24 ชั่วโมง ที่ตั้ง : ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ขอขอบคุณบทความแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โดย ufa168

**หาอ่านบทความเด็ดๆ สร้างรายได้ >> คลิ้ก